Geheel verbaasd waren de dames Ada Rotteveel en Lenie Floor van parochieel koor Cantemus van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk toen ze in de viering van zondag 20 november naar voren werden geroepen. Een trotse voorzitter Han van der Geer mocht ze als dank voor zoveel jaren meer dan trouwe inzet voor dit koor en ook haar voorganger de onderscheiding van de Gregoriusvereniging opspelden.

Van der Geer: “De traditie om op het feest van Christus Koning, een hoogfeest in onze Katholieke Kerk, onze jubilarissen te huldigen komt voort uit één van de voorgangers van het huidige koor. Naast het Laurentiuskoor was er vroeger het koor St. Cecilia. De feestdag van deze patroonheilige is op 22 november, dus vandaar. En natuurlijk gaan we na afloop van de viering er met alle koorleden en dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij nog een feestelijke middag van maken.”

Bedanken
Rotteveel en Floor ontvingen een Gregoriuspenning. Die naam komt voort uit het feit dat alle leden van koren van de Katholieke Kerk krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid zijn van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, een vereniging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk. “Beide dames zingen nog steeds met heel veel plezier. Alle jaren zingen zij al in ons gemengd koor als sopraan, dus eerst bij St. Cecilia en na het samengaan met het Laurentiuskoor in 1998 in Cantemus. In die veertig jaar hebben ze heel wat Latijnse- en Gregoriaanse liederen gezongen zo ook diverse Nederlandstalige missen. Maar met de enthousiaste Van der Meij leren beiden, en wij allemaal natuurlijk, er regelmatig ook nieuwe liederen bij. Zo blijf je een beetje bij de tijd ook al ben je reeds veertig jaar aan het zingen”, aldus de bevlogen voorzitter die zelf ook al vele jaren in het gemengd koor zijn partijtje meezingt.

Trouwe leden
Hoeveel koorrepetities op de woensdagavond en vieringen Floor en Rotteveel hebben bijgewoond hebben de dames zelf niet bijgehouden. Van der Geer: “Slechts bij hoge uitzondering slaan zij een keer over. Het zingen is heel belangrijk voor hen, maar zeker ook het samenzijn met elkaar is wat hen trekt. Wij zijn in Cantemus heel blij met deze trouwe leden en hopen nog lange tijd op hun aanwezigheid te kunnen rekenen.”

Foto’s: Anneke Noordermeer-Karremans