KATWIJK – Ook over het kalenderjaar 2016, waarin Veilig Verkeer Nederland afdeling Katwijk Katwijk 65 jaar bestaat, heeft het bestuur van deze zeer actieve lokale afdeling afgelopen week haar jaarverslag gepresenteerd.

Er wordt teruggeblikt op alle verkeersactiviteiten, en er wordt een vooruitblik gegeven op wat er in 2017 op stapel staat. Dat het werk van VVN hard nodig is, blijkt uit het geboden overzicht van de landelijk voortgaande stijging van het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden.

Keiharde verkeerscijfers
Het aantal landelijke verkeersdoden is van 570 in 2014 ondanks vele maatregelen gestegen naar 621 (458 mannen en 163 vrouwen). Volgens de cijfers van het C.B.S. en Rijkswaterstaat gaat het vooral om mannelijke automobilisten en oudere mannen op de scootmobiel. In de doelgroep van de tachtigplussers vallen nu de meeste verkeersdoden. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers bleef gelijk (185). In 2014 waren er 20.700 ernstige verkeersgewonden, een stijging van 3% in vergelijking met 2013. 2015 kende weer een stijging, namelijk 21.300 ernstige verkeersgewonden.

Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat.

Afdeling Katwijk
Het jaarverslag over 2016 is te bekijken op www.katwijk.vvn.nl. VVN werkt met vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor de lokale afdeling van de VVN, mailt u dan naar hanniemulder@ziggo.nl.

VIAVVN afdeling Katwijk