Vorig jaar heeft het college met een aantal maatregelen ingestemd die nodig zijn om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te laten rijden in Katwijk. De maatregelen waarmee nog niet is ingestemd, hebben meer onderbouwing en uitwerking nodig. In de afgelopen periode is door de gemeente en Provincie Zuid-Holland hard aan aanvullende onderzoek gewerkt, maar er is meer tijd nodig om alles zorgvuldig te onderzoeken.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ik begrijp dat de omgeving snel duidelijkheid wil over de inpassing, maar wij vinden zorgvuldigheid van het grootste belang. Daarom willen wij geen haastig besluit nemen. Ook het vervolgtraject met de raad en de belanghebbenden zal de nodige tijd krijgen en niet haastig worden doorlopen.’

De gemeente en de provincie willen eerst alle gegevens hebben, voordat een zorgvuldig en goed afgewogen antwoord op de onderzoeksvragen gegeven kan worden. Zodra meer duidelijk is over de planning, volgt verdere informatie.