KATWIJK – Op donderdag 7 december vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis.

Op de agenda staan veel informatieve vergaderingen en debatten over de financiële ontwikkelingen van de jeugdhulp en Veilig Thuis en over de uitvoering van de begroting 2017. De raad neemt onder andere besluiten over het beschikbaar stellen van geld voor de locatie Valkenburg en voor de samenwerking om daar bedrijvigheid met drones te stimuleren.

Debatten

19:45: debat over de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp. Het totaal beschikbaar gestelde regionale jeugdhulpbudget wordt naar verwachting ruim overschreden in 2018. Het college stelt voor de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 1,5 miljoen.
20:30:
debat over een extra bijdrage van ruim € 0,1 miljoen voor Veilig Thuis, voor de noodzakelijke acties als gevolg van het negatieve inspectierapport eerder dit jaar.
debat over de uitvoering van de begroting 2017. Het college verwacht dit jaar een tekort van bijna € 1 miljoen.
Informatieve sessies

De raad laat zich informeren over:

19.45-20.30: Integrale herinrichting buitenruimte Aquamar
19.45-20.45: Ontwerp Omgevingsvisie Katwijk
20.45-21.15: Ontwikkelingen rondom de Participatiewet
21.15-22.00: Ontwikkelingen Servicepunt werk en MareGroep
21.15-22.00: Financiële verordening
20.45-22.00: Esthetisch programma van Eisen RijnlandRoute – Tjalmaweg
Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via:

e-mail: griffie@katwijk.nl
telefoon: (071) 406 53 02
Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN