De verkeersveiligheidsactie Geef elkaar de ruimte op de Brouwerstraat in Rijnsburg is afgerond. Vrijdag 24 juni werd de laatste fietsactie gehouden. Gedurende vier weken zijn er activiteiten georganiseerd om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rechten en plichten op de weg. Resultaat is dat het gedrag van de weggebruikers onderwerp van gesprek is en er vraag is naar soortgelijke acties.

Eerste aanzet
“De actie is een eerste aanzet. Natuurlijk verander je in vier weken niet het gedrag van de verkeersdeelnemers, maar je maakt hen wel bewust van de situatie,” zegt Hannie Mulder van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN , de wijkraad, Holland Rijnland, politie, gemeente en scholen sloegen de handen ineen voor de verkeersveiligheidsactie in de straat die als onveilig wordt ervaren. Leerlingen van de Emmaschool maakten posters voor achter de ramen van bewoners van de Brouwerstraat, de politie hield lasergunacties en er was een zebrapadactie. Daarnaast werd er elke week een ludieke fietsactie gehouden en was er aandacht voor de verkeersregels via onder andere een filmpje en lijst met veel gestelde vragen.

Andere locaties
Het is de bedoeling dat soortgelijke acties in de toekomst ook op andere straten in de gemeente worden gehouden. “Het is belangrijk dat men zich veilig voelt op de weg en dat verkeersdeelnemers bewust zijn van hun verantwoordelijkheid hiervoor,” zegt wethouder Klaas Jan van der Bent. “Door elkaar de ruimte te geven en te gunnen kom je al een heel eind.” Met de samenwerkingspartners wordt nu bekeken waar en of in de gemeente behoefte is aan meer van dit soort verkeersveiligheidsacties.

Onveilig gevoel ondanks herinrichting
In 2013 is de Brouwerstraat heringericht. De snelheden van het verkeer gingen hierdoor van 45 km/u overdag naar 38 km/u en ’s nachts van 55 km/u naar 45 km/u. Op de weg geldt een snelheid van 30 km/u. Ook het vrachtverkeer nam af. Het zijn voornamelijk de voetgangers en fietsers die zich onveilig voelen. “Fietsers willen logischerwijs aan de kant voor een achteropkomende auto of vrachtwagen en worden daardoor onbedoeld weggedrukt,” zegt Van der Bent. “Met de actie probeerden we duidelijk te maken dat een ieder zijn of haar ruimte op de weg mag pakken maar het elkaar ook moet gunnen. Fietsers mogen bijvoorbeeld twee aan twee fietsen, hiermee creëren ze ruimte voor zichzelf. Veel mensen weten niet van deze regel. Het is goed dat we de actie breder gaan uitzetten zodat we ons meer bewust worden van ons gedrag op de weg en de gevolgen daarvan voor de andere verkeersdeelnemers.”

Geef elkaar de ruimte was online te volgen via de facebookpagina Brouwerstraat veilig voor iedereen en www.katwijk.vvn.nl. Op www.katwijk.nl/brouwerstraatveilig staat meer informatie over de Brouwerstraat.

Comments

comments

DELEN