Doorbreek de cirkel Vernieuwingsonderzoek Omroep Bo maandag 6 mei 2019

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. De gemeente Katwijk is er ook bij betrokken omdat ook de relatie van de Bollenstreek Omroep met RTV Katwijk en eventuele samenwerking is onderzocht. Het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk heeft het rapport in de collegevergadering van dinsdag 16 juli behandeld en aan de Raad van de gemeente Katwijk aangeboden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen consequenties opleveren voor RTV Katwijk. Na het zomerreces zal het verder in behandeling worden genomen.