DSV heeft vandaag het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw Salem aan de Duindoornlaan gepresenteerd. In het definitieve plan komen 110 woningen voor bewoners met dementie en een hospice met 6 kamers. Voor bewoners met dementie die nog thuis wonen in Katwijk Zee komt er ook dagbesteding. Het zijn 2 aan elkaar verbonden gebouwen  en de gebouwen zijn bewust laag gehouden. De bewoners van de Hospice zullen over de duinen uitkijken en hebben een eigen daktuin.

Businesscase
In april 2023 heeft DSV de businesscase voor de nieuwbouw bij de gemeente Katwijk ingediend. De verwachting is dat de gemeente Katwijk zich hier in het eerste kwartaal over zal uitspreken. DSV verwacht over 2024 net als in de voorgaande jaren weer een positief resultaat en staat er financieel goed en stabiel voor, met goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Ontwerp
Tangram Architekten heeft een ontwerp gemaakt waardoor het lage gebouw opgaat in het duingebied. De duinen golven letterlijk over en langs het gebouw heen. Ook binnen het gebouw is het ontwerp vanuit visie opgezet. Er is veel gemeenschappelijke ruimte en de bewoners kunnen alle kanten op. Er is veel wandelgebied en verblijfs-/activiteitenruimte door het hele pand heen.

Gewilde plek om te wonen en te werken
Gezien het tekort dat de gemeente Katwijk becijfert aan 24/7 zorgwoningen van 340, is deze vervangende nieuwbouw een druppel op de gloeiende plaat. Deze locatie zal ook een hele fijne plek zijn om te werken. Niet alleen voor de medewerkers van de Ondersteunende Diensten, maar juist voor de medewerkers in de zorg. Veel licht, veel ruimte, 4 liften, korte looplijnen en niet te vergeten per fiets goed bereikbaar voor de veelal Katwijkse medewerkers.

Planning
Na akkoord van de gemeente Katwijk start DSV het technisch ontwerp op en bereidt DSV in 2024 de bouwvergunning en aanbesteding voor. De start bouw zal zijn in 2025 met een verwachte ingebruikname in 2026.

Bron: DSV
Beeld: RTV Katwijk