De fractie van GemeenteBelangen (GB) heeft vragen 1) gesteld aan het college van B&W wanneer begonnen wordt met het aanpassen van de weg en verkeerslichtinstallatie tussen het gedeelte Sandtlaan/Bar. van Wijckersloothstraat/Veilingkade en de Molentuinweg/N206.

Klachten
De fractie van GemeenteBelangen vraagt zich af of het college op de hoogte is van de klachten van inwoners over de kruising Sandtlaan/Baron van Wijckersloothstraat/Veilingkade. Ook wil de fractie weten of er al maatregelen bekend zijn om de situatie te verbeteren. En als die maatregelen nog niet bekend zijn, is de fractie benieuwd wat de reden hiervan is.

Op 24 maart 2020 heeft de gemeenteraad al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Molentuinweg/Tulpstraat. Volgens GemeenteBelangen is daar nog niet mee gestart.

Verkeerslichtinstallaties
Ook het op elkaar afstellen van de verkeerslichtinstallaties is volgens GemeenteBelangen nog niet gebeurd. Hierdoor loopt het verkeer tussen de Valkenburgseweg/Molentuinweg en Molentuinweg/N206 regelmatig vast en staat het verkeer stil op de kruising Molentuinweg/Tulpstraat, waardoor kruisend verkeer zijn weg niet kan vervolgen.

Geen uitprobeerseltje
Aan het college van B&W wordt gevraagd om de plannen die al gemaakt zijn, uit te voeren en om met solide oplossingen te komen. ‘Niet zo van die kleine oplossingen die we gezien hebben, die ze nu door heel Katwijk willen gaan doen. Zoals op de Boulevard en bij de N206 bij de Hooneslaan.’ zegt René Slootweg. ‘Een solide oplossing die goed doordacht is en niet een uitprobeerseltje.’

Bron:
1. Vragen ex. artikel 41 RvO reconstructie Sandtlaan en Molentuinweg