De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken binnen het programma Warmte Leidse Regio (WLR) samen aan de warmtetransitie. Formeel gestart in 2021 en onlangs is er, met instemming van de gemeenteraad, besloten om door te gaan tot en met 2027.
Volgens wethouder Sonny Spek komen er verschillende bronnen onze kant (= Katwijk red.) op, zoals WarmteLinQ of geothermiebronnen. Dit vraagt om een regionale aanpak. Om die reden vindt er nu een verkenning plaats om te onderzoeken of oprichting van een regionaal warmtebedrijf mogelijk is. Wethouder Sonny Spek is bestuurlijk voorzitter van dit samenwerkingsverband.

Onderzoeken
De komende tijd wordt er onderzocht of een regionaal warmtebedrijf kan bijdragen dat de investeringen op een effectieve en betaalbare wijze verdeeld worden. Wethouder Sonny Spek: ‘Want je wilt niet dat bijvoorbeeld eerst wijken worden aangesloten die heel duur zijn, waardoor je het eigenlijk heel veel kosten maakt, zonder dat er heel veel mensen zijn die warmte gebruiken.’

Kennis ontbreekt
Het onderzoek wordt uitgevoerd met Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude, omdat deze gemeenten erin geloven dat de kennis en kracht gebundeld moeten worden. ‘Als wij dat als gemeente Katwijk dat alleen gaan doen, dan ondervinden onze inwoners daar alleen maar nadelen van, want wij hebben de kennis niet en het geld niet om dat op te tuigen.’ zegt de wethouder. ‘En als wij die onderhandelingen met bijvoorbeeld aanbieders gaan voeren in de regio, dan verliezen we dat, want we als enige gemeente hebben geen sterke positie.’

Betrouwbaar en transparant
Een van de voordelen van een regionaal warmtebedrijf is dat er transparante en betrouwbare tarieven worden gehanteerd. Wethouder Sonny Spek: ‘Dus juist door een publiek warmtebedrijf, wat door iedereen kan worden gecontroleerd, op te richten kun je transparant zijn op dat gebied en ook betaalbare tarieven aanbieden zonder dat er een winstoogmerk is of in ieder geval dat dat het uitgangspunt is.’

De tekst loopt verder onder de video

Warmtepomp
Volgens wethouder Sonny Spek is het voor sommige mensen best wel een aantrekkelijk idee: we houden het nu zoals het nu is, het gaat goed zo. Maar de middelen worden schaarser en we willen niet afhankelijk zijn van ‘foute landen’.
‘Als we als lokale overheid niet met een alternatief proberen te komen, en dat is nogmaals niet iets voor de komende 2-3 jaar maar dan heb je het over een veel langere periode, als je daar niet in meedoet, dan mis je de boot.’ zegt wethouder Sonny Spek: ‘En moet je uiteindelijk gaan zoeken naar duurdere alternatieven, bijvoorbeeld voor iedereen een warmtepomp.’

Portemonnee
De gemeente Katwijk zet zich in om energiearmoede tegen te gaan. En zo’n regionaal warmtebedrijf is een goed middel. ‘We weten dat veel inwoners het de afgelopen 2 jaar heel zwaar hebben gehad qua energieprijzen.’ aldus wethouder Sonny Spek ‘We willen voorkomen dat mensen zich blauw betalen aan het gas, maar dat is wel de ontwikkeling die je ziet.’ En zo’n regionaal warmtebedrijf is een goed middel hiervoor.

Vraagtekens
Er zijn nog heel veel ‘mitsen en maren’, aldus wethouder Sonny Spek. Volgens hem moet dat gewoon helder zijn. ‘Ook voor ons! We hebben hier op het gemeentehuis niet de waarheid in pacht. Dat zien we ook wel af en toe. Dus je moet dat gaan onderzoeken. En ik denk dat heel veel inwoners ook begrijpen dat er gewoon iets moet gebeuren voor de langere termijn.’ aldus wethouder Sonny Spek.

Bron: Gemeente Katwijk
Beeld: RTV Katwijk