De gemeente Katwijk, Welzijnskwartier en Zorggroep Katwijk slaan de handen ineen om de hulp aan jongeren (jeugdigen/kinderen) onder controle te krijgen en te houden. De hulp voor deze jongeren dreigt vast te lopen. Deze dreiging is niet alleen lokaal voelbaar, maar ook regionaal en landelijk. Was het eerst 1 op 20 jongeren die hulp nodig hadden, nu is het 1 op 7 jongeren die hulp nodig hebben. Op dit moment zijn er 1.550 jongeren (0-18 jaar) in Katwijk die gebruik maken van jeugdhulp.

Dit vertelde wethouder Emile Soetendal vorige week, in het bijzijn van Huug van Duijn van Zorggroep Katwijk en Gwen Spies van Welzijnskwartier, tijdens de presentatie van de plannen over de jeugdhulp in Katwijk.

Vastlopen voorkomen
Doel van deze aanpak is dat voorkomen wordt dat jongeren instromen en daardoor wellicht bij specialistische hulp terechtkomen. Door dit lokaal aan te pakken heb je hier meer invloed op dan wanneer je afhankelijk bent van regionaal of landelijk beleid.
Samenwerken met bijvoorbeeld huisartsen en Welzijnskwartier kan hiertoe een wezenlijke bijdrage leveren om de instroom onder controle te krijgen en te houden.

Geld
Het geld voor de jeugdhulp is een grote uitdaging. De overheid is van plan om honderden miljoen minder geld uit te gaan trekken voor de jeugdhulp. Het is daarom voor wethouder Emile Soetendal lastig om te beoordelen wat dit allemaal voor de gemeente gaat betekenen.

Huisartsen
De meeste hulpvragen dienen zich als eerste aan bij de huisartsen. En die hulpvragen gaan bijvoorbeeld over angstproblemen of somberheid, problemen op school of geen vriendenkring hebben. ‘En bij heel ernstige hulpvragen kunnen jongeren ‘raar gedrag’ vertonen’ aldus Huug van Duijn van Zorggroep Katwijk.

Huisartsen kunnen het probleem niet alleen oplossen. Daarom zijn er praktijkondersteuners die zich specifiek met de kinderen en jongeren bezighouden. Zij kijken naar de problemen, om vervolgens te kijken hoe deze zijn op te lossen.

De ervaring met deze praktijkondersteuners is goed. In de helft van de gevallen is de praktijkondersteuner in staat de hulpvraag te behandelen en als er uiteindelijk toch doorverwezen moet worden naar de specialistische hulp GGZ, komen de jongeren direct bij de juiste hulp terecht.

Door de grote instroom ontstaan er echter lange wachtlijsten bij de praktijkondersteuners. ‘Ongehoord in de huisartsengeneeskunde dat je een wachtlijst hebt’, aldus Huug van Duijn. Het is daarom noodzakelijk dat er praktijkondersteuners bijkomen. Op deze manier voorkom je dat huisartsen een jongere toch moet doorsturen naar de specialistische hulp, waar ook weer een wachtlijst is.

Welzijnskwartier
Welzijnskwartier heeft inmiddels veel ervaring opgedaan op dit gebied. Het werkterrein ligt vooral op straat en in de scholen, maar is ook aangesloten bij de wijkteams. Door juist op scholen actief te zijn is er ruimte om aandacht te schenken aan het ontwikkelen van ander gedrag. Maar dit kan alleen als er structureel geld beschikbaar is en niet, zoals nu, tijdelijk van aard is.

Doordat er al nauw samengewerkt wordt met huisartsen en praktijkondersteuners, is er al veel ervaring opgedaan als het gaat om vragen over jeugd of het gezin. ‘Daar kunnen we nu mooi op voortborduren’ aldus Gwen Spies van Welzijnskwartier.

‘Het probleem is groot en het is een groot maatschappelijk probleem dat wij niet alleen kunnen oplossen’ aldus Gwen Spies. Welzijnskwartier probeert ook de zorgvraag te ‘normaliseren’. Niet iedere zorgvraag kan of moet met zorg opgelost worden, want er zijn ook andere oplossingen mogelijk voor deze problematiek.

Daarnaast probeert Welzijnskwartier ook de trends te ontwikkelen. Zo is de eenzaamheid groot onder jongeren en is er veel invloed op jongeren vanuit de social media. Hiervoor probeert Welzijnskwartier bijvoorbeeld een groepsaanpak te ontwikkelen.

Doordat Katwijk werkt vanuit een maatschappelijke opgave, hulpvragen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken, kan er makkelijker geschakeld worden tussen partijen als huisartsen, zorgverzekeraar, gemeente en Welzijnskwartier. ‘We kunnen meteen aan de slag, in plaats van heel veel uren met elkaar praten’ aldus Gwen Spies.

Voorstel
Zorggroep Katwijk heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het huidige team van 1,5 fte uit te breiden met 1 fte voor praktijkondersteuning Jeugd. De raadscommissie heeft hier in een oordeelsvormende sessie inmiddels positief op gereageerd, waardoor dit onderwerp als ‘hamerpunt’ op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 29 februari is opgevoerd.

Beeld: RTV Katwijk

v.l.n.r.: Gwen Spies (Directeur-Bestuurder Welzijnskwartier), Emile Soetendal (wethouder) en Huug van Duijn (Directeur Zorggroep Katwijk)