KATWIJK – Dunavie heeft besloten vier flats in de wijk Hoornes Noord Oost in Katwijk te slopen. De sloop vindt plaats in twee fases. In de eerste fase gaat het om Boerslaan 2 t/m 108 en Helmbergweg 109 t/m 161. In de tweede fase gaat het om Suurmondstraat 2 t/m 108 en Helmbergweg 55 t/m 107. Het gaat om flats met bouwjaar 1965. Het opknappen van deze woningen leidt niet tot de woningkwaliteit die Dunavie nastreeft. Na de sloop bouwt Dunavie op deze locatie nieuwbouwwoningen terug.

Waarom nieuwbouw?
Dunavie heeft de ambitie haar bezit te verjongen door kwalitatief goede, energiezuinige en goed toegankelijke woningen nieuw te bouwen. Nieuwbouw is in de gemeente Katwijk op een beperkt aantal locaties mogelijk. Het gebied bij deze vier flats biedt deze mogelijkheid.
Renovatie van de bestaande woningen is geen optie. Een renovatie brengt hoge kosten met zich mee en belangrijke knelpunten zoals de gehorigheid, klein woonoppervlak en het ontbreken van een lift, worden hiermee niet weggenomen. Door sloop met vervangende nieuwbouw wil Dunavie een goede stedenbouwkundige buurt realiseren waar mensen een prettig thuis hebben.

Proces
Dunavie heeft haar plannen voorgelegd aan de gemeente Katwijk. Het College van B&W is het eens met de sloop. Over de randvoorwaarden van het nieuwbouwplan gaat Dunavie met de gemeente verder in gesprek. Ook Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek is positief over de sloop. De sloop van de eerste twee flats staat gepland voor halverwege 2019. De sloop van de andere twee flats volgt daarna. De komende tijd werkt Dunavie verder aan de concretisering van de nieuwbouwplannen.

Bewoners persoonlijk geïnformeerd
De bewoners van de flats Boerslaan 2 t/m 108 en Helmbergweg 109 t/m 161 zijn maandag 23 oktober 2017 door medewerkers van Dunavie persoonlijk geïnformeerd over dit besluit. Dezelfde avond vond er ook een bijeenkomst voor deze bewoners plaats om hun vragen te stellen. Voor diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn, organiseert Dunavie nog een informatiebijeenkomst. Daarnaast gaan medewerkers van Dunavie in november en december op huisbezoek bij de bewoners om alle vragen te beantwoorden en het vervolgtraject te bespreken.

Comments

comments

DELEN