KATWIJK – De realisatie van de fietsbrug over de Oude Rijn, die de wijken ’t Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn gaat verbinden, is weer een stap dichterbij.

Op 29 maart hebben vier ontwikkelcombinaties die meedoen aan de aanbesteding elk een schetsontwerp met technische onderbouwing bij de gemeente Katwijk ingediend. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ik heb vier fraaie bruggen gezien, die ik allemaal op deze plek zou kunnen zien liggen. De professionals en de vertegenwoordigers van de wijkraden gaan nu aan de slag met de beoordeling van de ontwerpen. Dat wordt een spannend proces!’

Beoordeling
Welk ontwerp het gaat worden, wordt de komende weken bekeken. De nieuwe fietsbrug moet aan allerlei eisen voldoen op het gebied van functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid. En natuurlijk moet de brug een mooie vormgeving hebben, die goed op deze plek past. Drie beoordelingscommissies zijn momenteel aan het werk om de voorstellen van de ontwikkelaars te beoordelen op de thema’s beeldkwaliteit, beheer & onderhoud en kosten & risicobeheersing. Ook wordt elk ontwerp getoetst op de financiële haalbaarheid en de voorwaarden van de aanbesteding. Elke commissie geeft de ontwerpen een ‘rapportcijfer’, en het ontwerp dat in totaal het hoogste aantal punten ontvangt, wordt de voorlopige winnaar.

Omgeving
De gemeentes Katwijk en Oegstgeest werken samen aan de realisatie van de fietsbrug over de Oude Rijn. Gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Beide gemeenten willen de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij het plan voor de fietsbrug. Dit is in het voortraject gebeurd met informatieavonden voor bewoners, maar ook tijdens het beoordelingstraject kijkt de omgeving mee. Vanuit Oegstgeest is een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn aangehaakt bij de beoordelingscommissie beeldkwaliteit. Vanuit ’t Duyfrak is hierbij een vertegenwoordiger van de wijkraad Valkenburg betrokken. Als de voorlopige winnaar bekend is, volgt er weer een informatiebijeenkomst voor de omgeving.

Planning
Naar verwachting is het beoordelingsproces half april klaar, en wordt het winnend ontwerp in mei aan de omgeving gepresenteerd en toegelicht. De colleges van B&W van Katwijk en Oegstgeest nemen uiteindelijk een besluit over de gunning. Dit zal nog voor de zomer van dit jaar gebeuren. De winnende ontwikkelcombinatie gaat het schetsontwerp dan verder uitwerken naar definitief ontwerp, en kan dan starten met de voorbereidingen en het aanvragen van een omgevingsvergunning. In 2017 is de ontwerp- en voorbereidingsfase, in 2018 wordt de brug aangelegd. De oplevering en ingebruikname wordt verwacht in het najaar van 2018.

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. We kunnen toch de brug van het transferium gebruiken. Die moet toch weg en die was toch zinloos en krijgt deze alsnog een goede bestemming.

Comments are closed.