Voor initiatieven rondom erfgoed in Katwijk is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de Subsidieregeling Erfgoedplatform. Dit jaar zijn er vijf subsidies toegekend. Er zijn bijdragen toegekend voor de Archeologische vondsten Zanderij, initiatieven rondom de Atlantikwall, een boek over oorlogsslachtoffers, de opstart van het Brugwachtershuisje en de ontwikkeling van educatieve activiteiten door het Spinozahuis. De initiatieven dragen bij aan de beleefbaarheid van het erfgoed en de doelstellingen uit de gemeentelijke Erfgoedvisie.

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, inwoners en de gemeente samen informatie en kennis kunnen delen. Iedereen met interesse in het erfgoed in Katwijk kan deelnamen aan het platform. Jaarlijks kan er tussen 15 september en 31 oktober subsidies aangevraagd worden bij het Erfgoedplatform. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een scoretabel.

Wethouder Jacco Knape: “Het Erfgoedplatform is een mooie samenwerking met het voornemen de geschiedenis van onze prachtige dorpen inzichtelijker te maken. Een goed beeld van het verleden geeft een sterke fundering voor het werken aan een toekomstbestendige gemeente voor generaties van nu en morgen.”

Zie voor meer informatie katwijk.nl/erfgoedplatform