Voor Veilig Verkeer Nederland is ‘Iedereen veilig over straat’ hét motto. Om te blijven werken aan die verkeersveiligheid in ieders leefomgeving maakt V.V.N. gebruik van het V.V.N. Panel.

Een vijftienhonderd deelnemers hebben oktober 2015 gereageerd op vragen over de gewenste snelheid binnen de bebouwde kom. Omdat we ook in de gemeente Katwijk te maken hebben met meer en meer 30 km-zones, wil de afdeling Katwijk van de V.V.N. de uitkomsten van dit panelonderzoek bij de belangstellenden onder de aandacht brengen.

77% van de panelleden geeft aan heel soms of bijna nooit te hard te rijden in een 30 km-gebied. Daarbij vindt een kleine meerderheid van de respondenten 30 kilometer in plaats van 50 kilometer per uur als limiet binnen de bebouwde kom acceptabel, als op hoofdroutes maar een snelheid van 50 kilometer per uur geldt. De slotconclusie was dat op 50 km-wegen meer mensen zich onveilig voelen dan op 30 km-wegen. De uitkomsten van dit panelonderzoek gebruikt V.V.N. bij het ontwikkelen van nieuwe manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals middels campagnes en acties met de buurt.
Snelheidsovertredingen?
Bijna 20% geeft aan vaak of bijna altijd harder te rijden dan de aangegeven 30 kilometer. Als reden hiervoor wordt vaak genoemd dat de weginrichting niet past bij de snelheid, of omdat men door onoplettendheid harder rijdt. Ook geven deze mensen veelal aan dat 30 kilometer per uur een lastige of
onprettige snelheid is om te rijden en ze er vaak 5 tot 10 kilometer boven zitten.

Welke redenen hebben deelnemers om eventueel in te stemmen met een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur? Een 64% van de panelleden geeft aan dat ze een verlaging accepteren wanneer daardoor de verkeersveiligheid in het algemeen verbetert. Verbetering van de verkeersveiligheid voor het eigen gezin en verbetering van de route naar scholen worden ook veel genoemd (50%). Burgers zien vaak het aanpassen van de weg, borden, belijning e.d. als noodzakelijk onderdeel van een oplossing voor een snelheidsprobleem in de buurt. Dat zijn oplossingen die veel geld kosten en daar is niet altijd een potje voor bij de lokale overheid.

Op de landelijke website www.vvn.nl kunt u meer over dit V.V.N. Panel lezen. De website van de afd. Katwijk vindt u op www.katwijk.vvn.nl. Wat vindt u van deze conclusies?