De herontwikkeling van de Visserijschool is een ‘monumentale wanprestatie, dat schrijft de Stichting Behoud Maritiem Verleden Katwijk in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Bestuurders van de stichting hebben op 18 juni de bouwplaats bezocht tijdens de Dag van de Bouw en zijn niet blij.

De school uit 1952, ontworpen door architecten J. Jonkman en P. van Dorp, is de oudste visserijschool van Nederland. Tot 2012 was het in gebruik als school, maar inmiddels worden er 21 huurappartementen, en elf koopwoningen in gerealiseerd. Volgens de stichting valt het zicht op het monument vanaf de Rijnmond weg door het bouwblok dat op het schoolplein is verrezen. ‘Hoe de Erfgoedcommissie en het gemeentebestuur daarmee ooit akkoord hebben kunnen gaan, is voor ons volstrekt onduidelijk.’

De stichting ziet verder dat de schoorsteen van het gebouw aan de Sluiswegzijde verwijderd is, de brugramen zouden niet in oorspronkelijke maat terug zijn gekomen en het houten binnenwerk ontbreekt. ‘Aan het witkalken van het gebouw zijn al veel woorden vuil gemaakt: tegen deze ordinaire kostenoverweging hebben we al meermaals geprotesteerd.’

Concluderend stelt de stichting dat de monumentenregeling een lege huls is. In Katwijk ontbreekt volgens de stichting de balans tussen macht en tegenmacht, waardoor ‘de herontwikkeling van gemeentelijke monumenten vrijwel geheel geschiedt naar de inzichten van marktpartijen.’ De stichting ziet een somber perspectief voor het behoud van de nog weinige resterende gemeentelijke monumenten.