Met een feestelijke bijeenkomst is vandaag de roemruchte Vleermuisbunker aan De Wassenaarse Slag heropend voor publiek. Acht jaar geleden werd de bunker vanwege de slechte staat voor publiek gesloten.

Door de inzet van vele vrijwilligers en financiële bijdragen van verschillende organisaties, waaronder een substantiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland, is de bunker hersteld en weer toegankelijk voor publiek.

Het bijzondere bunkerstelsel is onderdeel van de Atlantikwall, een door de Duitsers in de tweede wereldoorlog aangelegde verdedigingslinie. Naast de historische waarde is de bunker het winterverblijf voor één van de meest zeldzame vleermuizen, de meervleermuis. Tijdens publieksexcursies wordt door vrijwilligers van Staatsbosbeheer de geschiedenis van de bunker en de rol ervan in de tweede wereldoorlog verteld en wordt aandacht besteed aan de natuurwaarde van het Hollandse duinengebied en de belangrijke rol die de bunker speelt als overwinteringsplaats van verschillende soorten vleermuizen.

Gedeputeerde Rik Janssen: “Het is van grote waarde dat de vleermuisbunker nu weer toegankelijk is. Dit monument is een tastbare aanleiding om de belangrijke geschiedenis van de Atlantikwall en de gebeurtenissen op de Wassenaarse Slag in het bijzonder te vertellen. De excursies door de vrijwilligers maken herbeleving van onze geschiedenis mogelijk.”

Naast de Atlantikwall zijn er ook andere cultuurhistorische waarden in het duin aanwezig, zoals oude bewoningsplaatsen en akkers en wallen uit het verleden. De gemeenten Wassenaar, Katwijk en Den Haag werken samen met Dunea en Staatsbosbeheer op basis van een in 2012 gesloten convenant aan het zichtbaar en beleefbaar maken ervan.

Om de geschiedenis van de vleermuisbunker met een breed publiek te delen, schreven Jasper Kuipers van Staatsbosbeheer en Kees Neisingh van stichting Vleermuisbunker het boekje ‘Bunkers in de natuur van Wassenaar’. Het boekje is tijdens de excursie verkrijgbaar.

De rondleidingen in de vleermuisbunker worden dit jaar alleen komende zaterdag nog gegeven. Daarna keert de rust in het stelsel terug voor de vleermuizen. Meer informatie over de vleermuisbunker en de rondleidingen is te vinden op de site van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl. Meer informatie over de geschiedenis van de Atlantikwall is te lezen op http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/atlantikwall