De beroemde en beruchte Vleermuisbunker aan De Wassenaarse Slag is heropend voor publiek.

De bunker werd acht jaar geleden gesloten voor het publiek omdat hij in zo’n slechte staat verkeerde. Vele vrijwilligers en financiële steun van verschillende instellingen hebben ervoor gezorgd dat de Vleermuisbunker nu weer open kan.

Het bunkerstelsel maakt onderdeel uit van de Atlantikwall. Naast de historische waarde is de bunker ook van belang voor de vele vleermuizen die er graag overwinteren, waaronder de uiterst zeldzame meervleermuis.

Meer informatie over rondleidingen door het bunkerstelsel en langs de bijzondere vleermuizenkolonie vind je op www.staatsbosbeheer.nl .

Foto: Gilles San Martin via WikiMedia