Katwijk heeft sinds zaterdag 21 mei een échte vogeltelpost. Wethouder Jacco Knape heeft het uitkijkplatform in gebruik genomen. ” Katwijk is de ideale locatie voor het waarnemen van vogeltrek. Vogeltelpost Katwijk biedt liefhebbers een prachtige plek in de zeereep om vogels te tellen die langs onze kust over zee trekken,” aldus Knape.

Vogeltelpost Katwijk
De telpost heeft een verhard platform met een windscherm dat haaks op de kust staat. Hier kunnen vogelaars staan of op meegebrachte stoeltjes zitten. Het platform biedt ook ruimte voor apparatuur. Het windscherm geeft enige beschutting tegen de wind, maar niet tegen storm, regen of hagel. “Een echte vogelliefhebber geeft hier niet om,” weet de wethouder uit eigen ervaring. Voor vogelaars van buiten Katwijk is de vogeltelpost makkelijk te bereiken per fiets, openbaar vervoer of auto, die in de parkeergarage ‘Boulevard Zeezijde” onder de duinen dichtbij geparkeerd kan worden.

Wat zien zij vliegen?
In het voorjaar en zomer komen er vooral steltlopers, meeuwen en sterns voorbij. In het najaar en winter maken vooral de futen, duikers, koeten en eenden de zeetrek. Bij zware storm uit het noordwesten weten vogelaars Katwijk te vinden als ze echte zeevogels als de Noordse stormvogel, de Grauwe pijlstormvogel of de Middelste jager willen zien. De zware wind blaast de vogels dan richting kust.

Vogelclub Katwijk
Met het realiseren van de telpost gaat een lang gekoesterde wens van de Vogelclub Katwijk in vervulling. De leden van de club tellen al jarenlang de vogels die langs de Katwijkse kust vliegen. Zij hadden hier nooit een officiële plek voor. Na de oplevering van Kustwerk Katwijk bleek dit mogelijk. De speciale voorziening voor vogelaars moest wel passen in het Kustwerk Katwijk. Het ontwerp en materiaal (cortensaal) van het windscherm zijn speciaal afgestemd op de nieuwe openbare ruimte ontstaan door Kustwerk Katwijk.

Enige statistiek. In 2012 telden vogelaars vanaf de oude ‘Telpost Savoy’ in 346 uren ruim 147.000 vogels van 146 verschillende soorten. In 2013, 2014 en 2015 waren dat veel minder uren door de werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk en het ontbreken van een telpost in de nieuwe duinen. Daar is nu verandering in gekomen: er kunnen weer meer teluren gemaakt worden. Wie meer wil weten over de tellingen van de Vogelclub Katwijk, en ook die van de andere vogelaars in Nederland, kijkt op www.trektellen.nl.

Comments

comments

DELEN