Er zijn 1179 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend om een referendum te houden over ontwerp-raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering. Dit aantal was dinsdagochtend 26 maart het resultaat van het onderzoek naar de geldigheid van de online en op papier ontvangen verklaringen.

In de referendumverordening staat dat wanneer er duizend geldige verklaringen zijn, het referendum definitief doorgaat, in combinatie met de eerstvolgende verkiezing. Dat is op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen. De referendumverordening bepaalt verder dat de raad in de eerstvolgende vergadering, op 4 april, het verzoek toewijst en het budget voor het houden van het referendum vaststelt.

Bron: Gemeente Katwijk