Voorlopige goedkeuring vergunning Homeflex

Het college heeft het voorlopige besluit genomen om de vergunningaanvraag van het bedrijf Homeflex goed te keuren. Dit bedrijf heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vier tijdelijke logiesgebouwen voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Katwijkerbroek.

Ieder logiesgebouw bestaat uit 16 woonunits. Voor de omwonenden en ondernemers zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd om alle betrokkenen bij te praten. De gemeente onderneemt actie om samen met de bewoners te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid op Katwijkerbroek. Op 17 maart wordt met de gemeenteraad gesproken over de vergunningaanvraag.

Homeflex wil 16 eenheden bouwen met elk vier slaapkamers en maximaal 64 bedden. De locatie Katwijkerbroek is aangereikt door de eigenaar van de grond . Wethouder Krijn van der Spijk zegt over de vergunningaanvraag: “De gemeente kan de vergunning niet weigeren als de aanvraag voldoet aan de regels, voorschriften en beleidslijnen die gelden.” Na 10 jaar moet het complex weer worden verwijderd.

De gemeente heeft de omwonenden en de ondernemers tijdens twee avonden uitgenodigd om de plannen van Homeflex te komen bekijken. Tijdens de avonden is besproken dat er extra aandacht komt voor de leefbaarheid. Hierbij valt te denken aan betere verlichting, een vriendelijke uitstraling (groen) van de logiesaccommodatie en een verbetering van het zicht voor de verkeersveiligheid. Als de vergunning wordt verleend, dan zorgt de gemeente voor een beheerder op het complex voor 20 uur per week. De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) zullen extra alert zijn op de gang van zaken op Katwijkerbroek. De gemeente zal eraan werken om samen met de ondernemers en bewoners de openbare ruimte netter en beter te maken .

Volgens het convenant tussen de regering, de regio’s en de gemeenten heeft Katwijk de opdracht om voor 500 arbeidsmigranten huisvesting te realiseren. Katwijk ontvangt al vele jaren arbeidsmigranten. Deze mensen komen uit de EU om hier te werken en gaan daarna meestal weer terug. Doordat zij wonen en werken in Katwijk leveren zij daarmee een bijdrage aan de lokale economie. Arbeidsmigranten zijn nodig omdat een aantal (grote) bedrijven niet kan blijven bestaan zonder deze werknemers. Deze tijdelijke werknemers hebben recht op passende huisvesting.

Het college neemt op 22 maart 2016 een definitief besluit. Daarna zijn er zes weken om bezwaar te maken bij het College van burgemeester en wethouders. Na deze termijn neemt het College van burgemeester en wethouders neemt een besluit op het bezwaar. Als dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan zijn er zes weken om beroep aan te tekenen bij de rechtbank in Den Haag. Hierna is er een termijn van zes weken om hoger beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank.

Bron foto: http://www.homeflex.nl