KATWIJK – Op initiatief van het Genootschap Oud Rijnsburg wordt er gewerkt aan een kunstproject voor het mausoleum in Rijnsburg. Het genootschap, de adviescommissie voor beeldende kunst, de wijkraad Rijnsburg, het comité Open Tuinen en de gemeente werken samen aan een plan om het mausoleum en het betekenisvolle gebied erom heen, onder de aandacht te brengen.

Door het verhaal van dit gebied op een kunstzinnige en informatieve wijze te vertellen en de ruimte opnieuw in te richten, wordt het een beleefbare plek die kunst en informatie op een natuurlijke wijze met elkaar verbindt. Het ontwerp bestaat uit drie onderdelen: kunst, informatievoorziening en hekwerk.

De onderdelen
In het ontwerp worden vier bogen toegepast. De bogen staan op het schelpenpad en leiden de bezoeker als het ware door het gebied. De bogen doen denken aan de rozenbogen die destijds deel uitmaakten van de aanwezige kloostertuinen. Op elke boog staat een korte zin; de zinnen samen verbinden het heden met het verleden. Het gebied kent een rijke historie, die het waard is om verteld te worden. Daarom wordt het transformatorhuisje aan vier zijden voorzien van tekstpanelen en foto’s. Op het Burgemeester Koomansplein komt een informatiepaneel te staan. Rond het mausoleum komt een hek dat zorgt voor bescherming van het praalgraf. Door de open structuur van het hekwerk blijft de informatie op de steen te lezen.

Inrichten openbare ruimte
Het gebied wordt open, transparanter en voor degenen die niet goed bekend zijn met het gebied, wordt het toegankelijker. Door functioneel groen toe te passen, gaat de plek meer leven. De openbare ruimte wordt als volgt aangepast: Bij De Burgt komen plantvakken die verwijzen naar de kloostertuinen die ooit deel uitmaakten van de abdij, Tussen het mausoleum en het groen komt een licht gebogen schelpenpad. Dit verbindt het Burgemeester Koomansplein met de Graaf Florislaan. ’s Avonds wordt het pad verlicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Prins Willem Alexanderboom ziek is. De te verwachten levensduur is korter dan vijf jaar, een reden om de boom te kappen. Omdat de boom veel zeggingskracht heeft voor het gebied, wordt er een enigszins volgroeide, statige vleutelnootboom terug geplant.

Belangrijke plek voor Rijnsburg
Het mausoleum in Rijnsburg is historisch gezien een belangrijke plek, die met respect benaderd dient te worden. Dit gebeurde niet altijd. Vandalisme, vervuiling en zelfs grafschennis waren voor het genootschap aanleiding om het graf te beschermen en het gebied aan te pakken. Het mausoleum is een van de belangrijkste plekken uit onze lokale geschiedenis. Hier zijn de stoffelijke resten bijgezet van de graven en gravinnen van het Hollandse Huis, de vroegere machtshebbers van het Graafschap Holland. Hier stichtte Petronella van Saksen de Abdij van Rijnsburg. Onder bescherming van de graven en gravinnen van Holland werd het de belangrijkste vrouwenabdij van Holland. De geschiedenis van het Mausoleum is tot op heden onbelicht gebleven. Vanuit het Genootschap Oud Rijnsburg is hiervoor de aandacht gevraagd.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in maart hier een besluit over.

VIAGemeente Katwijk