De expositie van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn zal dit jaar in het teken staan van het 125 jarig jubileum van Brandweer Katwijk.
De expositie zal dit jaar uit twee onderdelen bestaan, een expositie met schilderijen en kunstwerken met als thema Water & Vuur en een tentoonstelling over 125 jaar Brandweer.
Wij zijn op zoek naar kunstenaars / creatieve mensen die met hun werk invulling kunnen geven aan de expositie met het thema Water & Vuur.
Materiaal en foto’s voor de tentoonstelling 125 jaar Brandweer Katwijk zijn ook welkom.
U kunt hierover contact opnemen met Gerard Wolthaus via wolthaus@ziggo.nl of 06-43701253