Het nieuwe jaar is begonnen. Alle afval van de jaarwisseling is weer opgeruimd en de schade is geïnventariseerd. Dit jaar is de schade als gevolg van vuurwerk een stuk lager dan vorige jaren.

De totale schade aan vernielde afvalbakken, verkeersborden en speeltoestellen komt dit jaar uit op € 24.500,-. Vorig jaar bedroeg de schade € 40.000,- en het jaar daarvoor € 44.000,-. Het schadebedrag bestaat uit materiaal en loonkosten.

Dit jaar zijn in totaal 57 verkeersborden en 22 afvalbakken opgeblazen met vuurwerk. In vergelijking met vorig jaar zijn er 23 verkeersborden en 18 afvalbakken minder vernield. Er zijn 23 schades gerapporteerd op speelplaatsen. Helaas is dit aantal toegenomen ten opzichte van de 13 gerapporteerde schades van vorig jaar. De totale schade aan (ondergrondse) containers is in vergelijking met vorig jaar ontzettend meegevallen. Op wijkniveau is opvallend dat in Rijnsburg de schade beperkt is gebleven. Hier zijn slechts 8 schades gerapporteerd ten opzichte van 18 schades in Katwijk aan Zee, 21 schades in Valkenburg, 27 schades in Katwijk aan den Rijn en 39 schades in Katwijk Noord. Schade aan straatkolken worden vaak pas later in het jaar opgemerkt. Om die reden wordt deze schade niet meegenomen in het totale schadebedrag. De schade die tijdens de jaarwisseling 2014-2015 is toegebracht aan de Katwijkse straatkolken is bijna 35.000 euro.

Elk jaar start de gemeente in aanloop naar de jaarwisseling een uitgebreide campagne om het vuurwerkvandalisme binnen de perken te houden. Ook dit jaar is met de inmiddels bekende slogan ‘Houd de boel heel! Dat doen wij ook.’ aandacht gevraagd voor het zinloze karakter van het vernielen van andermans spullen. Er zijn vier grappige filmpjes gemaakt, waarin het effect van vuurwerkvandalisme werd getoond. En deze filmpjes zijn veelvuldig bekeken. Bij elkaar zelfs 40.000 keer! Het doel van de campagne is de bewustwording over dit maatschappelijke probleem stimuleren. Bij alle doelgroepen, maar in het bijzonder bij jongeren. De statistieken tonen aan dat de boodschap is overgekomen.

Burgemeester Wienen: “Ik ben blij met de duidelijke daling, maar het blijft bijzonder treurig dat er sprake blijft van fors vandalisme tijdens de jaarwisseling. Laten we daarom de dalende lijn de komende jaren voortzetten en met elkaar een geweldige jaarwisseling beleven zonder vernielingen.”