Ingezonden: VVD.

De afspraken omtrent veiligheid in het voetbal zijn achterhaald, zo erkent nu ook het college na vragen van de VVD. Binnenkort wordt het zogeheten veiligheidsconvenant amateurvoetbal dan ook vernieuwd.

Eind vorig jaar stelde de VVD vragen aan het college over het convenant: een set van afspraken tussen de vijf voetbalverenigingen, de gemeente en de politie. Bijna vijf jaar geleden werd het convenant opgesteld, bedoeld om de overlast, onveiligheid en crimineel gedrag rondom het voetbal in Katwijk gericht aan te pakken. Vanuit diverse kanten ontvingen we echter signalen dat het convenant in de la leek te zijn verdwenen.

Inmiddels zijn de vragen van de VVD dus beantwoord. Het college erkent dat de doelen uit het convenant niet bereikt zijn en dat het document niet meer op alle punten aansluit bij de KNVB-richtlijnen. Ook is het convenant niet jaarlijks vernieuwd (in samenspraak met de voetbalverenigingen), hetgeen wel was afgesproken, en is er nog onvoldoende contact tussen de politie en supportersgroepen.

Het baart de VVD zorgen dat er, ondanks de escalaties van de afgelopen jaren, vanuit het college nog altijd weinig urgentie lijkt te zijn om de veiligheid rondom het voetbal gericht te verbeteren. Wekelijks brengt het voetbal in onze gemeente duizenden mensen op de been, waarvan het overgrote deel er niet op uit is om de boel te verstieren. Zij zijn echter wel de dupe van algemene maatregelen, zoals een verbod op uitsupporters bij derby’s.

Goed nieuws is dat het college naar aanleiding van de vragen nu bereid is de komende maanden het convenant te vernieuwen, samen met de politie en voetbalverenigingen. Een krachtig (veiligheids)beleid met dadergerichte aanpak is wat de VVD betreft nodig om het voetbal in Katwijk weer veilig en plezierig te maken voor iedereen. De komende tijd zullen we ons daarvoor blijven inzetten