Ingezonden door: VVD Katwijk

Sinds de start van het nieuwe college van DURF, SGP en CU, wordt er binnen onze gemeente steeds vaker beleid ten nadele van automobilisten ingevoerd. Dat zagen we recent onder meer door de sluiting van het tunneltje onder de N206 voor autoverkeer en de verplichting van ‘parkeren op eigen terrein’ voor huidige bewoners. De volgende stap lijkt nu in zicht: het breder uitrollen van betaald parkeren in onze gemeente.

De VVD verzet zich tegen het ‘anti-autobeleid’ van dit college. De auto is voor veel van onze inwoners geen luxe, maar bittere noodzaak. Zo wordt deze gebruikt voor het verlenen van mantelzorg, om een onderneming te runnen, of om bijvoorbeeld als verpleegkundige of leraar op het werk te komen.

De afgelopen jaren is het betaald parkerengebied niet uitgebreid. Terecht, omdat ons geen (recente) signalen hebben bereikt van groepen inwoners die hierop zitten te wachten. Dat is voor de VVD in deze discussie veruit het belangrijkste argument: wanneer inwoners zelf vragen om betaald parkeren in te voeren, en zij daarvoor breed draagvlak hebben in hun buurt, moet de gemeente hier serieus naar luisteren.

Maar dat geldt dan ook andersom. Wanneer er geen steun is om betaald parkeren in een bestaande wijk in te voeren, moet de gemeente dit ook niet doen. Het college vindt participatie een heel belangrijk onderwerp: het betaald parkeren is bij uitstek iets waarvoor participatie wat de VVD betreft van groot belang is.

In de discussies hierover zullen wij ons dan ook op het standpunt stellen dat alleen bij breed draagvlak betaald parkerengebied moet worden uitgebreid. De VVD is daarbij voorstander van lagere parkeertarieven aan de randen van betaald parkerengebied, om te voorkomen dat er massaal net over de grens van het gebied wordt geparkeerd.

De gemeenteraad zal naar verwachting binnenkort verder spreken over dit onderwerp.