De Katwijkse fractie van de VVD is en blijft van mening dat een ’toekomstgerichte bibliotheek’ ook kan worden gerealiseerd in het huidige pand aan de Schelpendam.

Donderdag 13 oktober heeft een meerderheid van de raad groen licht gegeven aan het college. Het college gaat een onderzoek verrichten of de ’toekomstgerichte’ bibliotheek in de Noordzeepassage gehuisvest kan worden. Enkele fracties hebben echter vraagtekens gezet bij dit voorstel, waaronder de VVD.

Financiële risico’s
Naast het feit dat het direct al vele miljoenen aan investering zou besparen om de bibliotheek in het huidige pand aan de Schelpendam te behouden, zijn ook de jaarlijks terugkerende kosten aanzienlijk minder. De VVD maakt zich ook zorgen over de financiële risico’s die met dit project gemoeid gaan.

Kunstmatige ingreep
Het College denkt een oplossing te hebben gevonden voor de leegstand op het Emmaplein. Maar leegstand is niet alleen een probleem in Katwijk maar geldt voor het hele land. Dit probleem vergt een andere aanpak. Het verplaatsen van de Bibliotheek is een kunstmatige ingreep en helpt uitsluitend de firma Krol BV een financiële verlichting te geven. De VVD pleit ervoor dat de gemeente met winkeliers, onroerend goed maatschappij en de burgers evenals dat in andere gemeenten plaats vindt een denktank te formeren om dit grote probleem deskundig aan te pakken.

Landelijke cijfers
Gezien de ontwikkelingen in de bibliotheek in de toekomst, kijkt de VVD naar de landelijke onderzoeken. Wanneer we de landelijke cijfers bekijken, zijn er in het jaar 2000 ruim 141 miljoen uitleningen door de bibliotheken verzorgd. In het jaar 2015 zijn dat er nog maar 78 miljoen. Dus het minder aantal uitleningen in Katwijk is conform de landelijke ontwikkelingen. Ook hiervoor geldt als oorzaak een verandering van het leesgedrag.

Bibliotheeklobby
De lobby voor de instandhouding van de bibliotheek in ons land is heel sterk en in steeds grote mate gestoeld op oneigenlijke toepassingen. Lezen in een bibliotheek doe je in alle rust, ver van bijkomende geluiden en rumoer. Alle andere bijkomstigheden om de bibliotheek aantrekkelijk te maken heeft niets te maken met de taak van de bibliotheek en verhogen uitsluitend de kosten.