VVD is niet akkoord met de locatiekeuze om de Noordzeepassage als locatie voor de ‘Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek’ aan te wijzen en voor alleen al de aankoop en voorbereidingskosten een krediet beschikbaar te stellen van 7.250.000 euro.

Met dit krediet wordt het pand aangekocht voor 6.850.00 euro en er wordt 400.000 euro beraamd voor de voorbereidingskosten.

De ‘Nieuwe Toekomstgericht Bibliotheek’ is volgens de VVD uitstekend te realiseren in het huidige pand aan de Schelpendam. Dit hoeft niet de 11 miljoen euro te gaan kosten die de gemeente van plan is uit te geven.

Donderdag 15 september werd in de gemeenteraadsvergadering pijnlijk duidelijk dat het voorstel door de meerderheid niet werd gesteund omdat het college de 136 vragen vanuit de fracties niet of onvolledig heeft kunnen beantwoorden.

Het bestemmen van zoveel vierkante meter voor maatschappelijke voorziening waar ondernemers nu hun bedrijven hebben en hun plek onder druk zullen moeten verlaten zal nadelige gevolgen hebben op het winkelgebied in Katwijk.

In maart 2016 heeft de gemeenteraad de Retailvisie Leidse Regio 2025 vastgesteld en hierin zijn duidelijke voorwaarden gesteld. Voor de VVD is de retailvisie leidend. In de visie staan onder andere afspraken dat de gemeente vooraf een DPO-onderzoek moet verrichten. Dit onderzoek vormt de basis voor visie en beleid ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden. Het college heeft echter verzuimd om met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten om afspraken en consequenties in kaart te brengen. De participatie is hier totaal achterwege gelaten!

Het college is van mening dat zij geen partij zijn in de gesprekken tussen de ondernemers die geacht worden te vertrekken uit de Noordzeepassage en de verhuurder. Hier kan de VVD zich niet in vinden. Er zijn leegstaande winkels in het centrum maar deze bieden bij lange na niet de ruimte voor de grotere zaken die nu in de Noordzeepassage huizen. Indien een ondernemer daardoor niet kan of simpelweg niet verder wil gaan zal het beleid van het college niet alleen negatief uitpakken voor het winkelgebied, maar ook voor werkgelegenheid.

Een ander belangrijk punt is de onvolledige financiële onderbouwing. Veel vragen kunnen niet beantwoord worden. De VVD is van mening dat met een definitief bouwkundig programma en een nauwkeurig financiële onderbouwing de risico’s beter in beeld moet worden gebracht. Daarnaast willen wij nader geïnformeerd worden met betrekking tot de exploitatiekosten van de bibliotheek, muziekschool en andere gebruikers.

De VVD twijfelt überhaupt of het idee van het college om de muziekschool in de Noordzeepassage te huisvesten wel te realiseren is. De gemeente heeft het bedrijf Peutz BV opdracht gegeven een akoestiek onderzoek te verrichten. De conclusie van dit onderzoek: Gezien de aangrenzende bibliotheek en woningen en de geringe hoogte in de parkeergarage moet worden geconcludeerd dat een vestiging van een muziekschool op deze locatie wordt ontraden!

Het college is door de raad teruggestuurd naar de tekentafel en zal de vele risico’s duidelijk in beeld moeten brengen om een volgend financieel debacle te voorkomen! De VVD blijft ervoor pleiten dat de bibliotheek op de Schelpendam blijft!

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

  1. Doortje, de Lokalen zijn voorstander om de bieb in de Noordzeepassage (11 miljoen) onder te brengen. Is nogal wat.

Comments are closed.