“Tijdens de gemeenteraad van donderdag 6 juli is ingestemd met het programma van eisen voor de bibliotheek en de muziekschool. De verhuizing naar de Noordzeepassage is daarmee opnieuw een stap dichterbij gekomen. De VVD Katwijk ziet deze stap als een kapitale vergissing van het college.

Gedurende de besluitvormende sessie stemden alleen coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP in met het voorstel, terwijl de oppositie unaniem tegen was. Het draagvlak voor de nieuwe bibliotheek is al geruime tijd zeer laag. Frappant genoeg erkent het college dit, maar tijdens de vorige gemeenteraad draaide het CDA de rollen om en werd het lage draagvlak ‘betreurd’. Dit is zeker niet hoe de politiek zou moeten werken en schaadt het vertrouwen van burgers.

Behalve het lage draagvlak zijn ook de torenhoge kosten voor de VVD een belangrijke reden om vanaf dag één tegen het idee te zijn om de bibliotheek en de muziekschool onder te brengen in de Noordzeepassage. Tot slot zullen goedlopende winkels moeten vertrekken door het besluit van de gemeente.

Al met al is een voor de gemeente dramatisch besluit genomen met vele verliezers. Het is zeer betreurenswaardig dat dit besluit er doorheen is ‘gejast’, ondanks de vele tegenstand vanuit andere partijen en de bevolking.”

VVD Katwijk