Ingezonden: VVD.

Op 31 januari jl. leidde een grote brand in Katwijk Binnen ertoe dat de wijk Kleipetten in Rijnsburg urenlang werd afgezet. In het gebied waren asbestdeeltjes terechtgekomen. Omdat er vanuit de gemeente nauwelijks communicatie was na de brand, stelde VVD-raadsleden Lennart van der Plas en Annette Brul vragen aan het gemeentebestuur. Dat erkent nu dat hier verbetering in mogelijk is.

Niet alle vragen van de VVD kregen een even adequate beantwoording. Zo wordt in de beantwoording gemeld dat lokale media inwoners op de hoogte hielden, terwijl ook zij nauwelijks informatie doorkregen over de situatie. Daarnaast wordt niet ingegaan op de vraag waarom bewoners ín de wijk zelf niet zijn geïnformeerd, maar alleen bij toegangswegen. Dit zorgde ervoor dat sommige bewoners wel ‘gewoon’ naar buiten gingen, terwijl men achteraf beter binnen had kunnen blijven.

Op de vraag welke lessen de gemeente meeneemt naar aanleiding van de brand, laat het gemeentebestuur het volgende weten: “Naar aanleiding van de interne beraadslaging kunnen wij een aantal zaken verbeteren. Zo zal het protocol omgang met asbestbranden worden aangepast en zal de communicatie tussen de VRHM en de gemeentelijke afdeling communicatie worden verbeterd. Tijdens de brand in Valkenburg op 14 februari zijn deze verbeteringen al doorgevoerd en hebben tot een verbetering geleid van de communicatie en de aanpak.”