Ingezonden: VVD.

De VVD heeft met grote verbazing kennisgenomen van een brief van het gemeentebestuur, waarin duidelijk wordt dat het tunneltje Duinviool bij de Zanderij al in de komende maanden dichtgaat voor autoverkeer. In december werd namelijk nog een motie van CDA, VVD en DURF aangenomen om het tunneltje langer open te houden.

In de brief wordt erop gewezen dat de ombouw van het tunneltje snel nodig is voor de aanleg van de busbaan. Deze wordt waarschijnlijk echter pas in 2025 in gebruik genomen. Ook zou het financieel aantrekkelijk zijn de ombouw nu al te laten plaatsvinden, zonder dat dit in de brief verder wordt onderbouwd.

De VVD was, is én blijft tegen de sluiting van het tunneltje. Liefst 70% van de omwonenden is vóór openhouden van het tunneltje voor autoverkeer, blijkt uit een recent en representatief onderzoek. Bovendien was de recente motie van de meerderheid van de gemeenteraad glashelder.

Inmiddels hebben we het college gevraagd om nader te specificeren wanneer het tunneltje dichtgaat. Op basis van de reactie bepalen we onze vervolgstappen om het tunneltje in ieder geval langer open te houden voor autoverkeer.