Maandagavond 23 januari houdt de VVD Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg een openbare bijeenkomst in De Roskam met als onderwerp Verkeer- Vervoer- Economie.

Belangrijke onderwerpen gezien het feit dat over niet al te lange tijd een besluit moet worden genomen over bijvoorbeeld de mogelijke realisatie van het R-net in Katwijk. Daarnaast de besluitvorming van de Rijnland route en niet te vergeten een spoedige realisatie van de Noordelijke randweg en de verlengde Westerbaan.

Van gedachten wisselen

Ten aanzien van het onderwerp economie is het van belang de ontwikkeling van het vliegveld Valkenburg te volgen, waar mogelijkheden kunnen worden geschapen voor niet alleen woningbouw maar ook ruimte wordt geschapen voor innovatieve bedrijven. Al met al genoeg om met elkaar over al deze zaken van gedachten te wisselen.

Uitnodiging
VVD Katwijk wil graag van u weten hoe u over al deze onderwerpen denkt. Iedereen is dan ook uitgenodigd voor deze openbare bijeenkomst die wordt gehouden op 23 januari in de Roskam, Katwijk a/d Rijn, aanvang 19.30 uur. Eveneens aanwezig zijn de heer Floor Vermeulen, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland en Barbara Visser, Tweede Kamerlid VVD. De koffie staat klaar.

Foto: VVD