Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 7 december is de gemeenteraad ingelicht over de ontwikkelingen van de Participatiewet. Hiervoor stond een half uur gereserveerd, wat aan de korte kant was. Naast het participeren werd er ook aandacht besteed aan de handhaving, iets dat wat de VVD Katwijk betreft onderbelicht bleef.

De bijstand is bedoeld voor mensen in onze gemeente die dit echt nodig hebben. Achter iedere bijstandsgerechtigde zit vaak een persoonlijk drama. Maar helaas vindt er ook misbruik plaats van bijstandsgeld. Wanneer iemand bijstand aanvraagt wordt er verteld dat er rechten en plichten aan de bijstand verbonden zijn. Men is namelijk verplicht om, zodra er een verandering is die van invloed kan zijn op de bijstandsuitkering, dit door te geven aan de gemeente. Denk aan (gestegen) inkomsten of een verandering in de woonsituatie. Dit valt onder de informatieplicht (art. 17 van de Participatiewet). De inkomsten worden verrekend met de uitkering en dit geldt ook voor bijvoorbeeld samenwonen.

Gemeenteraadslid Annette Brul (VVD Katwijk): “Uit eigen ervaring weet ik dat er in Den Haag in 2016 tussen de 10 en 16 miljoen euro is teruggevorderd, al dan niet met een boete. De fraude gemoeid met bijstandsgeld vindt op verschillende fronten plaats. De vergelijking met Den Haag is te groot: waar Den Haag 26.000 inwoners heeft met een bijstandsuitkering, zijn dit er in Katwijk zo’n 900. Maar het is interessant om te zien hoe de gemeente Katwijk hier mee omgaat.”

Uit de voorlichting blijkt dat Katwijk de aanpak van fraude met bijstandsgeld heeft ondergebracht bij de consulent die ook de aanvraag van bijstand behandeld. Daarbij voert de consulent ook gedeeltelijk de handhaving uit. Als er sprake is van fraude boven de 50.000 euro, dan wordt dit uitbesteed aan de sociale recherche. Vanaf dit bedrag valt de fraude onder het strafrecht en kunnen er meer onderzoeksmiddelen worden ingezet. Ook zwartwerken door mensen in de bijstand wordt onderzocht door de sociale recherche.

Helaas kon afgelopen week in de raad niet volledig antwoord worden gegeven op de vraag hoeveel onderzoeken er per jaar in Katwijk plaatsvinden: het enige wat duidelijk werd is dat er in 2017 al 27 onderzoeken zijn uitbesteed aan de sociale recherche. De VVD Katwijk vindt het belangrijk om te weten hoe en aan wie ons belastinggeld besteed wordt en of het wel terecht komt bij de mensen die dit echt nodig hebben. Naar aanleiding van de informatieve sessie van vorige week zal de VVD Katwijk schriftelijke vragen stellen aan de wethouder.

Comments

comments

DELEN