Op 4 april 2013 ging de VVD akkoord met Katwijk in de Kern. Wij maakten echter een uitzondering voor de vestiging van een nieuwe centrale bibliotheek op een locatie in het centrum en een nieuw cultuurpodium.

Nu legt het college ons een voorbereidingskrediet van 615.000 euro voor de nieuwe bibliotheek voor, waarin we de keuze hebben tussen Haasnoot-de Griek en Haasnoot-de Griek.

Wij zijn tegen dit voorstel om meerdere redenen. Er is in de eerste plaats geen sprake van een keuze, maar een voldongen feit. Daarnaast zien wij nut en noodzaak niet in van een enorm gebouw, waarvoor een groot gedeelte van het centrum moet worden gesloopt en daarmee een van de duurste locaties in onze gemeente. De VVD vindt dat het uitgangspunt voor een mogelijk aanzuigende werking van een centrale bibliotheek met een cultuurpodium in het centrum in geen relatie staan tot de investering die daarvoor nodig is en daarom onaanvaardbaar. Daarbij is de situatie in Katwijk afwijkend, aangezien de helft van het verzorgingsgebied bestaat uit zand en water.

Het draagvlak bij omwonenden, ondernemers uit het centrum en andere inwoners van onze gemeente is daarnaast onvoldoende. Dat blijkt uit de vele reacties die wij hebben ontvangen. Hoe kun je als college enerzijds de duizenden gebruikers van Tripodia in de kou laten staan, terwijl we tegelijkertijd minstens 11 miljoen gaan uitgeven aan een bibliotheek? Wij pleiten voor een verstandiger en meer evenwichtige verdeling van cultuurgelden.

Er is ook onvoldoende gekeken naar de eisen waaraan een toekomstgerichte bibliotheek zou moeten voldoen en wat de goedkoopste manier is om dit te bereiken. Wellicht dat het stuk Bezuiniging als breekijzer van de Vereniging Openbare Bibliotheken het college op andere gedachten zal brengen. In dit stuk wordt de door de gemeenteraad bezochte bibliotheek in Gouda genoemd, waar men op een innovatieve manier is omgegaan met een bezuinigingsmaatregel. De nieuwe hoofdvestiging heeft daar slechts 1,9 miljoen euro gekost, een fractie van de minstens 11 miljoen die ons college hieraan uit wil geven.

Als we als bewakers van de gemeentelijke schatkist hiermee akkoord gaan is er geen weg meer terug. De VVD doet daarom een dringend beroep op college en raad dit voorstel terug te nemen en met een ander goedkoper voorstel te komen.

Comments

comments

DELEN

4 REACTIES

 1. Is er eigenlijk wel behoefte aan een nieuwe bibliotheek. Ik kom zeer regelmatig in de huidige en het is zelden gezellig druk. Meestal veel te rustig. Ik vraag mij wel eens af hoeveel geld hier nu bij moet. Geen idee.
  Als ik de laatste jaren de plannen lees en hoor van de gemeente dan krijg ik de indruk dat er teveel geld in kas is waarvoor hoognodig een bestemming gezocht moet worden.

  De locatie Haasnoot/deGriek is sowieso onzinnig. Het centrum is al kleinschalig en wordt met dit soort bouwsels nog dichter bebouwd. Straten hiervoor opofferen is al helemaal onverstandig met het oog op bereikbaarheid en calamiteiten in het centrum.
  Verstening kan in Katwijk best wat minder. Ruimte en groen wat meer. Veel meer eigenlijk!

  • Noodzaakdiscussie is al gevoerd, Jan. Dat weet jij ook! De raad concentreert zich enkel op de lokatie. De burgemeester zei vorige week ‘hier is geld voor gereserveerd’. Hoeveel de jaarlijkse kosten dan bedragen, ja dat zei hij niet. Zou ik ook graag willen weten.

   Bovendien wordt de nieuwe bieb meer een multicultureel gebouw. Niet alleen uitlenen boeken. Maar feit is dat ook hier jaarlijks geld bij moet. Wellicht meer dan de huidige lokatie. Collegevoorstel is inderdaad onzinnig. Veroorzaakt onrust.

   11 miljoen voor de bieb, 16 miljoen voor de garage, 2 miljoen voor het herinrichten van de Princestraat en Andreasplein en dan nog 4 miljoen voor de aankoop van Riche. Best veel. Kan me voorstellen dat inwoners elders zeggen dat te veel geld naar het centrum gaat. Misschien kan de politiek dit eens uitleggen. Ik kan het in elk geval niet.

Comments are closed.