Ingezonden: VVD

Op 19 april startte bij de op-/afrit van de N206/Hoorneslaan een proef waarbij bij het invoegen vanaf zowel de west- als oostzijde een afslagvak wordt afgesloten. De VVD is hier niet over te spreken. De proef voelt als weer een zoethoudertje, terwijl we al jarenlang vragen om échte aanpassingen en vooral een structurele oplossing.

Reeds in 2018 vroegen we in een motie, samen met andere partijen, om verschillende opties uit te werken voor het verbeteren van de veiligheid bij dit verkeersknelpunt. Daar kwam weinig van terecht, want een jaar later werd als terugkoppeling slechts opgemerkt dat ‘het zicht is verbeterd door het verwijderen van groen’, zonder verdere wijzigingsvoorstellen.

Wat in het nieuwste actieplan verkeersveiligheid staat over de proef, doet ons bovendien de wenkbrauwen fronsen: “Dit geeft waarschijnlijk verkeersopstoppingen, maar bij langzaam rijdend verkeer is de kans op en ernst van ongevallen kleiner.” Met die redenatie kun je heel Katwijk wel afsluiten, want hoe minder er gereden wordt, en hoe minder hard, hoe eenvoudiger het uiteraard wordt om over te steken.

Daarbij wordt de economische schade uit het oog verloren. Niet voor niets is Parkmanagement ’t Heen, belangenbehartiger van de lokale ondernemers, ook niet te spreken over deze proef. Los van financiële gevolgen, verwachten we bovendien veel ergernis en verminderd woonplezier voor omwonenden, en is het onduidelijk wanneer de proef wel of niet geslaagd is.

Kortom, we zijn hier niet blij mee. De meerderheid van de gemeenteraad denkt hier echter anders over en steunt de proef. Daarmee lijkt er niet geleerd van de tijdelijke maatregelen en omleidingsroutes rond de renovatie van de Koningin Julianabrug in 2020, waarbij bewoners maandenlang flink moesten omrijden.

De komende tijd zullen we intensief volgen hoe de proef verloopt en het college vragen om in te grijpen wanneer het vastloopt. Input hiervoor is altijd welkom via fractie@vvdkatwijk.nl.