Er heerst op social media onrust over een permanent asielzoekerscentrum in de gemeente Katwijk. Er worden uitspraken gedaan over de burgemeester die zijn zakken zou vullen vanuit het COA en inwoners worden opgeroepen kinderen en eigendommen in de gaten te houden, want met de toename van asielzoekers zou dit alles in het gedrang komen.

Deze emotionele reacties hebben angst als achtergrond. Er valt absoluut niet te ontkennen dat enorme aantallen vluchtelingen Europa binnenkomen. Met ongenuanceerde uitspraken wordt het probleem ook niet opgelost. Niemand verlaat zijn gezin en huis omdat het daar even niet lekker gaat. Nee, daar gebeuren vreselijke dingen en ontstaan mensonterende situaties. In de raadsvergadering van 1 oktober is een oordeelsvormende sessie geweest over het onderzoek en locatiekeuze voor een permanent AZC. De VVD vindt dat de gemeente Katwijk de huidige opvang (tijdelijk) zolang noodzakelijk is moet verlengen.

De reden waarom wij dit vinden is dat er internationaal heel veel gebeurd m.b.t. opvang in de regio. De Europese Unie ondersteund bijvoorbeeld Turkije met geld en middelen om een enorm AZC aan de grens met Syrië te gaan bouwen. Hulporganisatie krijgen meer geld, de Europese grensbewaking wordt beter uitgevoerd en die afschuwelijke mensenhandel wordt aangepakt. Met deze ontwikkelingen kan er vanuit worden gegaan dat dit uitwerking heeft op Nederland. De portefeuille houder onderbouwde zijn collegevoorstel door aan te geven dat het COA beter geholpen is met een langere termijn visie. Inderdaad vanuit het COA standpunt begrijpt de VVD dit, maar wij vertegenwoordigen de gemeente Katwijk en onze visie is om uitwerking van de Europese aanpak af te wachten. Als laatste belangrijk punt wil de VVD de ontwikkelingen binnen Nederland afwachten.

Er zijn diverse gemeenten, ook binnen Zuid-Holland, die openstaan om ook een AZC te openen. Met de huidige situatie te handhaven bieden we hulp aan deze enorme toestroom en zijn wij beter instaat een visie te ontwikkelen op termijn.