Ingezonden: VVD

Een pilot met waterstof in onze gemeente: misschien wel een goede optie, zo vindt de VVD. Een voorstel hiervoor werd eind vorig jaar unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In het land lopen momenteel de eerste pilotprojecten met waterstof, dat veel mogelijkheden kan bieden in de energietransitie. Door hier ook als Katwijk aan deel te nemen, kunnen we een voortrekkersrol spelen bij de verdere ontwikkeling van waterstof als duurzaam alternatief voor onder meer aardgas.

Inmiddels heeft het college een reactie gegeven op ons voorstel. Helaas negatief: netbeheerder Liander heeft aangegeven niet mee te willen werken aan een pilot in onze gemeente. Daarnaast speelt in de zogeheten regionale energiestrategie (RES) waterstof (nog) een zeer beperkte rol. Wel wordt er komend jaar een nieuwe RES verwacht. Tegen die tijd zullen we opnieuw bekijken of er ruimte is voor een pilot met waterstof in Katwijk.