Gezien de grote veranderingen binnen de gezondheidszorg is de fractie en het bestuur van de VVD in gesprek gegaan met dhr. Gerrit Jan Vos (voorzitter Raad van Bestuur) en mevr. Ingrid Parker (manager wonen met Zorg in de Wilbert) beiden werkzaam voor Marente.

Ons tweede bezoek die ochtend vond plaats met dhr. Gerard Herbrink (Directeurbestuurder) bij DSV.

Een inspirerend bezoek waarbij de fractie en het bestuur een beeld hebben gekregen wat de impact is van de bezuinigingen en overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten. Naast het feit dat de instellingen flink moeten bezuinigen met als gevolg dat er intern moet worden gereorganiseerd de komende jaren, veranderd de aanpak van de zorg enorm.

De uitdaging is dan ook: Hoe houden we de kwaliteit zo hoog mogelijk!

In 2030 zitten we aan de top van de vergrijzing en komen in Nederland 1,5 miljoen oudere mensen erbij die verzorging nodig hebben. Deze mensen blijven zolang mogelijk thuis wonen en dit heeft verstrekkende gevolgen voor gemeente en zorginstellingen. De kwaliteit komt onder druk te staan. Je kunt niet alleen met mantelzorgers de zorg opvangen aldus mevr. Parker. Er wordt dan ook een beroep gedaan op familie en vrijwilligers. Een verschuiving zal plaats gaan vinden naar de dagopvang en wat betekent dit voor bijvoorbeeld het vervoer? Dit vraagt om een vernieuwde aanpak van de zorg. En visie voor de lange termijn.

Dhr. Herbrink vertelt ons hoe DSV zich voorbereid op de golf van vergrijzing. DSV werkt met zeven teams binnen Katwijk. Hierdoor signaleer je sneller de behoefte die er ontstaat en kun je er sneller op reageren. Bij de projecten Vlietstede in Rijnsburg en Haven2 in Katwijk wordt met het bouwen rekening gehouden dat na de toename van de vergrijzing er een verloop zal gaan plaatsvinden. De woningen zijn zo ingericht dat ze relatief snel kunnen worden aangepast voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen.

Uit deze gesprekken wordt ons ook het beeld geschetst dat dit alles verstrekkende gevolgen heeft voor onze gemeente. Niet alleen woningen moeten worden aangepast omdat de oudere mensen meer aanpassingen nodig hebben met betrekking tot liften, badkamers en drempels etc. Denk ook aan de mensen die gaan dementeren en na het boodschappen halen hun woning terug moet kunnen vinden. Herkenbaarheid van woningen is hierin van groot belang. Vervolgens heeft dit alles ook gevolgen voor aanpassingen op de infrastructuur met name de oversteekplaatsen. De beleving van dementerende mensen is ingrijpend veranderd. De veiligheid voor onze ouderen moet een speerpunt worden om dit te garanderen!

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zo veilig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen zonder gevaar voor zichzelf en in het verlengde daarvan voor hun omgeving? Verandering van de Zorg wordt een maatschappelijk probleem en de oplossingen zullen breed maatschappelijk moeten worden aangepakt met ons allen.