Het politieteam Katwijk heeft onlangs de Team Award wisseltrofee 2015 in ontvangst mogen nemen. Voor de fractie en bestuur van de VVD een goede reden voor een werkbezoek.

Dhr. Peter Koot, politiechef Katwijk, vertelde trots waar men zich heeft kunnen onderscheiden.

Door het opstarten van een onderzoek kwamen verontrustende cijfers naar boven. Ongeveer 85 minderjarigen, in de leeftijdscategorie vanaf 12 jaar, waren betrokken bij handel en gebruik van verdovende middelen. Een reden om een maatschappelijke discussie opgang te brengen, aldus Dhr. P Koot.

In dit onderzoek genaamd ‘Kikker’ naar drugsgebruik onder jonge Katwijkers koos het team voor een integrale aanpak langs ouders, bureau Halt, gemeente en zorgverleners zoals huisartsen. “Door niet via het strafrecht te werken, maar gebruik te maken van veel verschillende ketenpartners, laat dit kleine team zien dat je met relatief schaarse middelen door samenwerking met maatschappelijk partners, heel ver kunt komen.”

Met een soort gelijke aanpak wil men ook in gesprek gaan met de sportverenigingen. De VVD juicht dit toe en heeft bij het college al diverse malen gevraagd om dit probleem, met name onder jongeren bij sportverenigingen, aan te pakken.

In verband met de veranderingen in de zorg is ook de vraag gesteld of de politie een verschuiving ziet in het karakter van meldingen nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Men signaleert inderdaad meer meldingen en dit is een punt van zorg! De politie wordt vaker om assistentie gevraagd en op het politiebureau geconfronteerd met mensen die verward zijn of dementerend. Het is een breed maatschappelijk probleem, waar diverse gemeenten mee te maken hebben. Er gaat een pilot van start bij de gemeente Waddinxveen waaruit een voorstel voor een gezamenlijke aanpak zal komen.

Naar aanleiding van het rapport Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast 2015 voor de gemeente Katwijk, heeft de VVD haar verontrusting uitgesproken over de vele inbraken in de gemeente Katwijk en met name in Rijnsburg. Hoe kunnen we deze toename terugdringen? Volgens Dhr P. Koot is preventie en samenwerking hierin van groot belang. Er worden al vele initiatieven genomen, waaronder burgernet Katwijk. Iets wat de burgers zelf kunnen doen om inbraken tegen te gaan is het aanmaken van een groeps-whatsapp met mede-straatbewoners. Door met elkaar alert te zijn creëer je veiligheid.

Veiligheid is voor de VVD een belangrijk item. De gemeente dient zorg te dragen dat die veiligheid kan worden gegarandeerd. Ouderen dienen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zonder dat zij gevaar lopen en in het verlengde daarvan voor hun directe omgeving. Dit vergt een integrale aanpak van aanpassingen van woning, maar ook van aanpassingen in de infrastructuur en met name oversteekplaatsen. Veiligheid voor ouderen moet een speerpunt van “veiligheidsbeleid” worden. Ook dit vraagt onze aandacht.

Vorig artikelCDA: De Brug staat in Katwijk als een huis
Volgend artikelCocaïne aangespoeld op Noordwijkse strand