Ingezonden: VVD

Al vele jaren is het een onderwerp van gesprek: de toekomst van de Kwakelwei in Katwijk aan den Rijn. Veel politieke partijen spraken zich uit voor een groen stadspark, maar vooralsnog komt er van de plannen weinig terecht en ligt het terrein grotendeels braak. Met een eigen initiatief wil de VVD nu de patstelling doorbreken. “Zodat er écht iets moois gebeurt op deze locatie.”

Zowel het college van CDA, SGP en ChristenUnie (2018-2022), alsmede DURF, SGP en ChristenUnie (2022-2026) spraken eerder uit voorstander te zijn van een stadspark op de plek van de Kwakelwei, maar wil en kan tegelijkertijd geen financiële middelen bij elkaar brengen om dit park te ontwikkelen. Bovendien heeft de gemeente jaren geleden bewust verzuimd het terrein te kopen van het Hoogheemraadschap Rijnland, waardoor de grond momenteel particulier bezit is.

VVD-burgerlid Frances Ohlenroth vindt het dan ook hoog tijd het nu over een andere boeg te gooien. “Er zullen vele miljoenen nodig zijn om de grond alsnog te kopen, waarna er nog veel geld nodig is om het park ook daadwerkelijk aan te leggen. Dat is onrealistisch, zeker gelet op de financiële uitdagingen die de gemeente Katwijk de komende jaren te wachten staat. Daarom stelt de VVD voor om de ruimte te bieden voor de aanleg van een groot park mét enkele woningen om dit te bekostigen. Ook voor woningen voor meerdere doelgroepen staan we zeker open, om daarmee een impuls te geven aan de krappe woningmarkt.”

Fractievoorzitter Lennart van der Plas: “In het coalitieakkoord erkent ook het college dat er vanuit de gemeente geen geld is om hier een park te ontwikkelen. Het was ons al een doorn in het oog dat er twee jaar geleden 100.000 euro beschikbaar is gesteld voor het ‘stimuleren van een stadspark’, terwijl we met dit bedrag echt niet in de buurt komen van de realisatie van dit park. Nee, ik verwacht niet dat we de populariteitsprijs winnen voor ons plan, daarvoor is er nu (nog) te veel weerstand vanuit de lokale politiek. Maar we weten dat zonder onorthodoxe ideeën er hier de komende jaren helemaal niets gaat gebeuren. Dat is om allerlei redenen echt doodzonde.”