Tijdens de Katwijkse schrijversavond die vorige week in de Hoofdbibliotheek werd georganiseerd, is het boek ‘Waanzee’ van schrijver Robert Haasnoot tot het Beste boek van Katwijk uitgeroepen.

Vanaf begin van dit jaar konden lezers via de website van de bieb of door middel van stemformulieren hun voorkeur doorgeven voor een boek over Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg.

Nadat alle stemmen waren geteld, bleek de keuze te zijn gevallen op het fraai geschreven historisch verslag over ‘het best bewaarde geheim van Katwijk’. Zoals een van de deelnemers zijn stem op ‘Waanzee’ verwoordde: “Ik ken geen boek dat op een vergelijkbaar klemmende en respectvolle wijze de ontaarding van een kleine geloofsgemeenschap in beeld brengt.” Een ander haalde weer de actualiteit van het verhaal aan. “Toepasbaar op de wereld van nu. Hoe de krankzinnigheid van een individu de krankzinnigheid van een collectief kan worden.” Of nog anders gezegd: “Ongemeen actueel in het kader van de radicalisering” en “Heel actueel met de terreur die een handvol extremisten in Europa zaaien.”

Haasnoot ontving een oorkonde, een bos bloemen, alle eer en de felicitaties.