Het Katwijkse gemeentebestuur is toch niet van plan de komst van de Intratuin naar Valkenburg te faciliteren. Dat blijkt uit een brief de directeur van het tuincentrum naar de gemeenteraad. De ondernemer kampt nu naar eigen zeggen met 500.000 euro schade als gevolg van de beslissing.

Al vijftien jaar wordt gesproken van de verhuizing van de Intratuin Voorschoten – aan de Leidseweg – naar het glastuinbouwgebied De Woerd in Valkenburg. Sinds 2005 lopen gesprekken om het tuincentrum te laten verhuizen.

Eind vorig jaar is, nadat het bedrijf alle onderzoeken heeft gedaan die van de gemeente nodig waren, de bouwaanvraag de deur uitgedaan. Tot een wethouder in een gesprek mededeelde dat de gemeente ‘een voorlopig negatief standpunt heeft ingenomen over de komst van ons tuincentrum naar Katwijk.’

De eigenaar is lichtelijk furieus: ‘Een ondernemer op deze wijze, jarenlang, aan het lijntje houden doet op geen enkele wijze recht aan het belang dat uw gemeente zegt te hechten aan ondernemers en ondernemerschap. Dit ook in het licht van het feit dat ik bereid ben om voor een tijdelijke periode van 10 jaar in uw gemeente (fors) te investeren.’ Toch is er nog een sprankje hoop. ‘Wij willen ons nog steeds graag vestigen in uw gemeente en houden er vertrouwen in dat wij hier met u uit kunnen komen.’

Andere tuincentra
De tuincentra van de Duin- en Bollenstreek hebben op 19 december een brief gestuurd naar het gemeentebestuur over de komst van de Intratuin. ‘Wij […] maken ons ernstig zorgen over de mogelijke komst van Intratuin op de locatie Achterweg 40-42 in Valkenburg. Katwijk en regio zijn namelijk al ruim bedeeld met tuincentra.’ Of die brief invloed heeft op de voorgenomen beslissing van het gemeentebestuur, is nog niet duidelijk.