De gemeente Wassenaar stelt beroep in bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor Valkenhorst, de nieuwe woonwijk op voormalig vliegveld Valkenburg. De Katwijkse gemeenteraad stelde het bestemmingsplan afgelopen juni vast. Volgens Wassenaar komen de bestuurlijke afspraken uit 2018 en 2020 met Katwijk, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk niet voldoende terug in het huidige bestemmingsplan.

Groene Zone
Onderdeel van de bestuurlijke afspraken is dat er niet wordt gebouwd in de Groene Zone. Afgesproken is dat er een brede, robuuste Groene Zone komt, die dient als natuur-, recreatie- en landschapsgebied. Maar volgens het huidige bestemmingsplan is het juridisch toch mogelijk om in de Groene Zone te kunnen bouwen. Ook biedt het huidige bestemmingsplan geen garanties tegen hoogbouw aan de grens met Katwijk.

Wethouder Fysieke Leefomgeving Bart Boon: ‘De bestuurlijke afspraken waren bedoeld om het gebied op de grens van Katwijk en Wassenaar gezamenlijk te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige locatie voor wonen, werken, recreatie en natuurontwikkeling, waar de hele regio belang bij heeft. Het is natuurlijk jammer dat we naar de Raad van State moeten stappen. Maar Wassenaar wil juridische garanties dat de hele Groene Zone een open groen en landschappelijk karakter krijgt. Wanneer we nu geen beroep indienen, hebben we in een later stadium geen juridische mogelijkheden meer om te zorgen dat de bestuurlijke afspraken nagevolgd worden. Het is nu of nooit.’

Integrale aanpak
Een ander bezwaar van Wassenaar is dat het bestemmingsplan Valkenhorst slechts een deel van ambities voor de zuidrand van Katwijk beslaat. De gemeente Katwijk maakt momenteel een apart bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin. Ook wordt een gebiedsvisie voor De Woerd/Zijlhoek en Valkenburgse Meer voorbereid. Deze gebiedsvisie omvat ook een deel woningbouw en bedrijventerreinen. De geplande ontwikkelingen vormen naar het oordeel van Wassenaar, samen met woongebied Valkenhorst, echter een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de zuidrand van Katwijk.

De gemeente Katwijk heeft de ontwikkeling van deze gebieden niet in het huidige bestemmingplan opgenomen, terwijl deze wel een toenemende belasting vormen voor de kwetsbare natuur- en landschapsgebieden. Ook zorgen zij voor een vergroting van de verkeersdruk in de regio. Voor Wassenaar zijn meer woningen in het gebied slechts acceptabel, wanneer dit leidt tot evenredige uitbreiding en versterking van de Groene Zone of creëren van extra groene ruimte in het plangebied.