KATWIJK – In februari wordt gestart met de nieuwe inrichting van de Vijverhof en de watergang in Cleijn Duin.

Op dit moment is de waterkwaliteit van de vijvers bij de Vijverhof en in Cleijn Duin Oost en de sloot hiertussen niet goed. Omwonenden ervaren hierdoor regelmatig (grond)wateroverlast. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Goed dat we hiermee op korte termijn kunnen starten. Met de nieuwe inrichting wordt de waterkwaliteit flink verbeterd, waardoor het park zowel voor omwonenden als gebruikers een waardevoller gebied zal worden.”

Werkzaamheden
Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de vijvers en de sloot is in overleg met bewoners gemaakt. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt het waterpeil bij de Vijverhof verlaagd, en worden regenwaterafvoeren op de waterpartij aangesloten. Dit zorgt voor meer verversing van het water. De watergangen in Cleijn Duin worden verbreed tot 6 meter. Ook worden de duikers en de afvoer naar het Uitwateringskanaal aangepast.

Definitieve gunning
Het werk is op dit moment nog voorlopig gegund. Bij geen bezwaren van de overige deelnemers aan de aanbesteding kan het werk definitief gegund worden, en kan Aannemingsmaatschappij Benecke aan de slag.

Waterplan
De nieuwe inrichting van de Vijverhof en de watergang in Cleijn Duin is onderdeel van het waterplan, waar de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan werken. Het waterplan beschrijft afspraken over waterbeheer, met als doel: droge voeten en schoon water houden.

Comments

comments

DELEN