De ChristenUnie Katwijk heet met genoegen alle inwoners welkom om deel te nemen aan onze open fractievergaderingen. Transparantie en participatie staan bij ons centraal, we willen dat iedereen mee kan doen en mee kan spreken! In onze inzet voor een betrokken samenleving geloven wij dat het belangrijk is om de dialoog met onze burgers te bevorderen. Daarom nodigen wij eenieder uit om actief deel te nemen aan onze fractievergaderingen. Deze vergaderingen bieden een uitgelezen kans om de politieke processen van dichtbij te volgen, vragen te stellen en input te leveren.

De band tussen gemeenschap en vertegenwoordigers kan worden versterkt door deze vorm van participatie. Dit gaat hand in hand met het creëren van een beleid dat de diverse behoeften van onze samenleving weerspiegelt. Wij zijn van mening dat een luisterend oor van groot belang is om de wensen en zorgen van onze medeburgers te begrijpen en te vertegenwoordigen. 

Voor meer informatie en details over onze open fractievergaderingen, kunt u contact opnemen met de fractiesecretaris Niels Haasnoot door te mailen naar nielshaasnoot@raadkatwijk.nl

Bron: ChristenUnie