Welzijnskwartier en Raamwerk openen Buurtkamer Zeehos

Landelijk worden Buurtkamers in verschillende wijken opgezet. Welzijnskwartier en Raamwerk hebben de handen ineen geslagen en hebben 15 maart jl. gezamenlijk ook een ontmoetingsplek voor cliënten en buurtbewoners geopend, de Buurtkamer Zeehos.

Op 15 maart jl. is de Buurtkamer Zeehos geopend voor cliënten en buurtbewoners. In de gezellige als huiskamer ingerichte ruimte kwam een aantal buurtbewoners kennis maken met cliënten. Onder het genot van een hapje en drankje vertelden zij vol trots over hun ruimte die zij graag willen delen met de buurtbewoners. Daarover werden volop vele ideeën voor activiteiten uitgewisseld. Er werd niet alleen gesproken over activiteiten op de maandagmiddag en dinsdagmiddag maar ook dat zij graag samen met Welzijnskwartier dit jaar nog de Burendag op 24 september met zoveel mogelijk buurtbewoners willen houden. Deze enthousiaste aanwezigen roepen de bewoners op om een keer langs te komen en nader kennis te maken. De invulling van activiteiten worden door de cliënten en buurtbewoners zelf bepaald

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Hun doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en (jong)volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of gedragsmatige beperking. Raamwerk heeft afgelopen periode onderzocht op welke wijze hun cliënten iets kunnen betekenen voor de samenleving.

Aan Welzijnskwartier is gevraagd om hen hierbij te ondersteunen. Als brede welzijnsinstelling activeert, verbindt en ondersteunt Welzijnskwartier mensen en organisaties met verschillende activiteiten. Het stimuleren en faciliteren van ontmoeting tussen mensen onderling, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom was het voor Welzijnskwartier vrij snel duidelijk om gezamenlijk een Buurtkamer op te zetten. Via deze kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek als Buurtkamer kunnen cliënten en buurtbewoners bij elkaar komen voor een kopje koffie en een praatje. Een ruimte voor onderling contact en gesprek, die normaliter wellicht niet aangedurfd en/of gewenst worden.

De (buurt)bewoners worden uitgenodigd om naar de Buurtkamer te komen voor een kopje koffie en ontmoeting. Buurtkamer Zeehos is iedere week op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur open, aan het Zeehosplein 1 in Katwijk.

Wilt u meer informatie over de Buurtkamer, dan kunt u contact opnemen met: Yvonne Hoek (Raamwerk) y.hoek@hetraamwerk.nl tel: 071-4063231, Anya van Hees (Welzijnskwartier/Wijkwerk) anyavanhees@welzijnskwartier.nl tel: 06-12634399

Activiteiten van Buurtkamer Zeehos gevolgd worden op Facebookpagina’s ‘Buurtkamer Zeehos’ en ‘Team Wijkwerk-Welzijnskwartier in de wijken’.