FOTOGoogle Earth

KATWIJK – Het college van burgemeester en wethouders wil een Programma van Eisen (PVE) laten maken voor de nieuwe bibliotheek en de muziekschool in de Noordzee Passage.

De haalbaarheidsonderzoeken, waaronder een akoestisch onderzoek, laten zien dat het niet mogelijk is om ook de bandcoaching en het slagwerk onder te brengen in de Noordzeepassage, zonder dat dit overlast voor andere gebruikers en omwonenden gaat zorgen.

Geen bands en geen slagwerk
Daarom wordt er gekozen om de bandcoaching-activiteiten, waarbij er door een band muziek wordt gemaakt, en de slagwerkruimten niet in de Noordzeepassage onder te brengen. Wethouder Jacco Knape: “In overleg met de bibliotheek en de muziekschool gaan we voor deze koers. Het is belangrijk dat bibliotheek en muziekschool gezamenlijk worden gehuisvest, zodat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken. Bovendien geeft het de mogelijkheid nog eens te praten over de hoeveelheid vierkante meters die we van de huidige eigenaar willen kopen.”

De basis voor een ontwerp
Het programma van eisen is een verzameling van wensen en eisen van niet alleen de bibliotheek en de muziekschool maar ook van omwonenden, de gebruikers van de bibliotheek en de gemeente. In het PVE worden zowel de belangrijkste wensen en eisen op het gebied voor de verbouwing van het gebouw vastgelegd als de kwaliteit ervan. Het programma van eisen is de basis voor een ontwerp voor de verbouwing van de Noordzeepassage. De gemeenteraad moet instemmen met het programma voordat de ontwerpfase kan gaan beginnen.

Akoestische maatregelen
Een belangrijk gedeelte van het programma van eisen en ook een van de onderwerpen van de haalbaarheidsonderzoeken betreft de akoestiek van het gebouw. Om de muziekschool in de Noordzeepassage te kunnen vestigen moeten er geluidswerende maatregelen worden genomen. Deze isolatie is noodzakelijk zodat er les kan worden geven en muziek kan worden gemaakt zonder dat dit overlast veroorzaakt voor de andere gebruikers van het gebouw en de omwonenden. Die maatregelen bestaan vooral uit het toevoegen van speciaal geluidswerend isolatiemateriaal. Isolatie neemt veel ruimte in, waardoor er ook goed moet worden gekeken naar de beschikbare hoogte in het gebouw. Na onderzoek blijkt dat het zeker mogelijk is om de bibliotheek met de muziekschool in de Passage onder te brengen door de luidruchtige slagwerklessen en bandcoaching-activiteiten ergens anders te laten plaatsvinden. Er ontstaan daarmee ook kansen voor de muziekschool om meer aansluiting bij ander jongerenwerk in de verschillende wijken te vinden.

Bibliotheek en muziekschool willen nauwer samenwerken
Een bibliotheek is al lang niet meer alleen een boekenuitleenbedrijf. De samenwerking met andere culturele en maatschappelijke partners wordt steeds belangrijker. De directeuren van bibliotheek en muziekschool vinden het belangrijk dat die samenwerking vooral lokaal wordt aangegaan en wordt verstevigd. Op deze manier kan de lokale identiteit worden behouden en wordt er beter aangesloten bij de behoeften van de inwoners van Katwijk.

Vervolg
Het college wil starten met het programma van eisen. Betrokkenen zal naar hun input hiervoor worden gevraagd. Het programma van eisen wordt naar verwachting in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht in de loop van het proces blijken dat de koers zoals die nu is bepaald toch niet haalbaar is, dan zal verder worden gekeken naar welke keuzes wel gemaakt kunnen worden.

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

  1. En wat kost die opmerking ‘behoud lokale identiteit’? En hoe zit dat dan met die culturele voorzieningen op het Duinplein bij het Zwaantje? Daar komen toch ook gebouwen die men wil gebruiken voor samenwerking met andere partners voor culturele zaken? 4 jaar bezig. Goed bezig.

Comments are closed.