Zijne Majesteit de Koning bracht vanmiddag, woensdag 6 juli,  op uitnodiging van burgemeester Jos Wienen een werkbezoek aan Katwijk.

De Koning bezocht woonzorgcentrum Salem, wijkcentrum De Schelp en de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk (IWAK). Hij sprak met medewerkers, vrijwilligers, inwoners en vluchtelingen over de manier waarop mensen met verschillende achtergronden in de buurt samenleven, in hoeverre mensen zich thuis voelen in de buurt en wat zij er aan doen om de sociale samenhang te versterken.

Ouderenzorg en statushouders
De Koning begon zijn werkbezoek bij woonzorgcentrum Salem. Tien vluchtelingen die in Nederland mogen blijven hebben hier woonruimte gekregen en volgen tegelijkertijd een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige. Leegstaande woonruimte wordt in Salem zo nuttig ingezet ter ondersteuning van de ouderenzorg en statushouders wordt daarnaast een kans geboden volwaardig mee te draaien in de maatschappij en bij te dragen aan de Katwijkse samenleving. Initiatiefnemers, medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen deelden hun ervaringen met de Koning.

Sociale functie
In wijkcentrum De Schelp in de wijk Hoornes Noord-Oost sprak de Koning vervolgens met buurtbewoners en medewerkers over de sociale functie van het centrum. In deze wijk met veel sociale woningbouw wonen mensen met meer dan dertig verschillende nationaliteiten. Het buurtcentrum biedt een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners en een plek waar mensen met problemen en hulpvragen terecht kunnen. Zo is er een tienersoos, een kookcafé, een vrouwencentrum en kunnen bewoners moestuintjes huren. Ook is er een formulierenbrigade die bewoners helpt met administratie.

Wegwijs maken
Afsluitend vond in de Piekkapel een ontmoeting plaats met vrijwilligers van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk en bewoners van het AZC in Katwijk. Het IWAK is in 2008 opgericht door de kerken met het doel het verblijf van de asielzoekers in het AZC prettiger te maken en hen te ondersteunen. Dit doen de vrijwilligers onder meer door taallessen, kinderclubs, een tweejaarlijkse kledingmarkt en door de bewoners van het AZC wegwijs te maken in Katwijk.

 

Selfiemetdekoning

Selfie met de koning!
Foto: Lorena van der bent

Iwakmetdekoning

De koning op bezoek bij IWAK
Foto: gemeente Katwijk

Comments

comments

DELEN