In 2013 is de toekomstvisie ‘Landgoed Leeuwenhorst – herstel Landgoedallure’ opgesteld voor Landgoed Nieuw Leeuwenhorst en de directe omgeving.

Om het cultuurhistorische karakter in het gebied te versterken en de parkachtige sfeer te herstellen heeft Stichting het Zuid-Hollands Landschap komende periode een aantal werkzaamheden gepland.

Rond de Spiegelvijver (meest zuidelijke vijver) zaagt de aannemer een zone vrij van bomen en beplanting. Uit de vijver wordt de bagger verwijderd en worden alle oevers opnieuw geprofileerd. Op de Koepelberg en langs de vijver komt een nieuw wandelpad met een zoom van rododendrons.

Om de bestaande entrees en paden zo min mogelijk te belasten, wordt op het Westeinde, ter hoogte van de Spiegelvijver, een tijdelijke uitweg aangelegd. De start van het kappen van de bomen vindt waarschijnlijk vanaf maandag 18 januari plaats met aansluitend het bagger- en grondwerk. De verwachting is dat de werkzaamheden begin maart zijn afgerond.