Met het nieuwe ontwerp van het Ridderpark wil de gemeente de leefbaarheid in en rond het park verbeteren door de (duin)bossfeer te behouden en meer variatie aan te brengen in de open en gesloten plekken. Door meer verschillende soorten planten met meer kleuren aan te brengen. Ook komen er meer plekken voor ‘natuurlijk’ spelen. Verder krijgen fietsers en voetgangers door het park prioriteit en wordt het regenwater zichtbaar afgevoerd. Omwonenden hebben hun wensen voor het verbeteren van het woonplezier aangegeven. Op basis van deze wensen zijn aanpassingen in het ontwerp gemaakt.

Een van de speerpunten uit het Groenbeleidsplan van de gemeente is aandacht besteden aan de parken in onze gemeente en deze meer te laten opvallen. Door de kwaliteit van Het Burgemeester De Ridderpark te verbeteren en het een open en uitnodigende groenstructuur te geven, wordt het aantrekkelijker om erin te vertoeven. De laatste keer dat het park een grote verandering heeft ondergaan was in 1986.

In het ontwerp zijn de wensen van omwonenden verwerkt: meer samenhang met de directe omgeving, betere oplossing voor parkeren en het verkeer om het park. Kinderen van basisscholen uit de omgeving van het park hebben meegedacht over de speelplekken. Daarvoor was een tekenwedstrijd georganiseerd.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Willem de Zwijgerlaan, Meeuwenlaan, Boslaan-oost en de Zeeweg. We gaan op verschillende plekken werken aan de weg, het groen en aan het riool. Deze werkzaamheden worden gecombineerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De verwachting is dat eind maart 2017 alle werkzaamheden klaar zijn. Dit is ook afhankelijk van het weer. In deze periode is het Burgemeester De Ridderpark beperkt bereikbaar.

Wat gaat er gebeuren?
· Maaien van de bermen waar grond- en plantwerk moet worden uitgevoerd;
· Rooien van bomen in slechte staat of bomen die gevaar opleveren, snoeien struiken en verwijderen slechte beplanting en beplanting die zich niet op natuurlijke wijze ontwikkelt en intensief onderhouden moet worden;
· Randen open plekken beplanten met bijvoorbeeld duinroos, meidoorn, vlier e.d.;
· Planten van nieuwe bomen: Duinoordweg: plataan (Platanus x hispanica) en de berk (Betula pendula);
· Aanpassen en verbreden van paden;
· Graven van greppels en geultjes: om het regenwater op te vangen en te vervoeren naar enkele lager gelegen gebieden in het park en de Vijverhof;
· Aanleg natuurspeelplek. Dit is geen speeltuin met schommels en wippen, maar een groene plek, waar gespeeld kan worden met takken, stenen, dennenappels, en eikels uit het bos. Door het plaatsen van hindernissen en wat klimelementen is het bos op een andere manier te beleven dan vanaf het wandelpad. Een andere spelaanleiding is het regenwater dat straks door het bos stroomt en na een grote regenbui tijdelijk blijft staan. Om geen natte voeten te krijgen worden er stapstenen en palen aangebracht. De tekeningen van de kinderen vormden een inspiratie bron om het speelontwerp uit te werken.
· De Nieuwe Duinweg, tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Duinoordweg, wordt een fietsstraat. Autoverkeer mag over de fietsstraat rijden, maar mag hier niet parkeren. De weg wordt ook smaller. De twee delen van het park komen dichter naar elkaar toe. Daardoor ontstaat meer het “1 park” gevoel.
· Om beter te kunnen parkeren langs de smalle Willem de Zwijgerlaan worden 46 haaksparkeervakken aangelegd. Langs het deel van het gemeentehuis komen vijf langsparkeervakken. Twee hiervan zijn voor de bevoorrading van de kantine van het gemeentehuis. Er komt ook een fietsstraat met een apart voetpad. Om het groene karakter van de naastgelegen park niet teveel aan te tasten, komen er tussen de haaksparkeervakken zes groenvakken met bomen.
· Langs de Dennenlaan, ter hoogte van kerkgebouw De Fontein, komen tien schuinparkeervakken. De parkeervakken zijn bedoeld om de parkeerdruk bij het kerkgebouw te verkleinen. Kerkgangers mogen op zondag ook gebruik maken van de parkeergarage van het gemeentehuis. Omdat hier over het algemeen door de weeks alleen op bepaalde tijden kort wordt geparkeerd, komen de parkeervakken in het gazon en worden deze uitgevoerd in kunststofraten. Hierdoor blijft het groene karakter behouden, in tegenstelling tot parkeerplaatsen uitgevoerd in steen.

Maatregelen regenwater
Een groot deel van Katwijk aan Zee wordt in de toekomst van een regenwaterstelsel voorzien. Regenwater gaat dan niet meer via de riolering naar de waterzuivering, maar wordt via een aparte rioolbuis of goot naar het oppervlakte- en grondwater afgevoerd. Dit wordt afkoppelen genoemd. Voordelen hiervan zijn: het voorkomen van overstorten, gunstig voor het grondwaterbeheer en een positief effect op de doorstroming en kwaliteit van het oppervlaktewater.

Onder de Nieuwe Duinweg wordt ook zo’n rioolstelsel aangebracht. Regenwater uit dit gebied wordt dan via een rioolbuis naar de Vijverhof-sloot Cleijn Duin-Additioneel Kanaal afgevoerd. Hiervoor is een verbinding onder de Zeeweg door naar de Vijverhof aangelegd. Aan beide zijden van de Dennenlaan, Berkenlaan, Populierenlaan, Larikslaan, Sparrenlaan en de Willem de Zwijgerlaan komen molgoten. Molgoten zijn een rij stenen die het water via een natuurlijke weg afvoeren.

Comments

comments

DELEN