Westerwater is de nieuwe naam voor het water in Westerhaghe. Het water dat grenst aan de Waterkers en het Westerpark had sinds de aanleg van de vernieuwde wijk Westerhaghe nog geen naam.

De bewoners van Westerhaghe hebben daar nu een oplossing voor bedacht. Via een burgerinitiatief heeft de gemeente nu besloten dat het water vanaf nu het Westerwater heet. Je kruist dit water als je over de brug bij Waterkers via de Boslaan van Westerhaghe naar Plan de Hoek gaat.

De gemeente juicht burgerinitiatieven toe. Al direct toen de stuurgroep Meet en Greet Westerhaghe met het initiatief kwam om de bewoners te vragen met suggesties te komen voor naamgeving, vond de gemeente dat prima. Tijdens het grote wijkfeest Meet en Greet Westerhaghe zijn 12 suggesties voor een naam ingediend via de speciale brievenbussen. Bij de Gemeente Katwijk heeft de cie. NOR (Naamgeving Openbare Ruimte) de taak en verantwoordelijkheid om een keuze te maken uit alle burgerinzendingen.

De keuze is door het college overgenomen. De naam is verzonnen door Leoni Bartholomeus.

Foto: Sint komt met de boot aan bij de Julianaschool via het Westerwater.